Povinné zverejnenie

Stratégia CLLD_VSP Južný Gemer_Verzia č. 3.1

Stratégia CLLD VSP Južný Gemer

Stanovy VSP Južný Gemer zo dňa 21.12.2018

Stanovy VSP Južný Gemer zo dňa 1. 6. 2018
Stanovy VSP Južný Gemer
(Stanovy VSP JG z roku 2014)

Zmluvy 2020
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302051P840-511/512-28

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. NFP309191Q541
DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č.NFP309190Q541

Zmluvy 2019
Zmluva o KÚ 8.7.2019_PrimaBanka.PDF (31308)

Zmluvy 2018
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302051N332-511-23

Zmluvy 2016
Zmluva s PPA – Prípravná podpora 19.1
Zmluva č. 481/2016/ODDF BBSK

Zmluvy 2015
Zmluva č. 463/2015/ODDF BBSK