Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

Podopatrenie 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj) Oprávnená Právna forma žiadateľa:– Akciová spoločnosť (Slovensko)– Družstvo (Slovensko)– Podnikateľ-fyzická osoba-nezapís. v OR – podnikajúca súčasne ako sam.hosp.roľník (Slovensko)– Podnikateľ-fyzická osoba-zapís. v OR – podnikajúca súčasne ako sam.hosp.roľník (Slovensko)– Samostatne hospodáriaci roľník nezapísaný v obchodnom registri (Slovensko)– Samostatne hospodáriaci roľník zapísaný v obchodnom registri … Čítať ďalej Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov