Abovce

História

Abovce ležia v južnej časti Rimavskej kotliny na ľavostrannej nive Slaná. Prvýkrát sa Abovce spomínajú v listine z roku 1339, pod názvom Abafalva. V roku 1379 Abovce patrili do Boršodskej župy ako vlastníctvo rodiny Abaffyovcov, avšak už v roku 1465 sa obec spomína ako súčasť Gemera. Od roku 1920 sa obec nazýva Abovce­­; maďarsky Abafalu. Po r. 1566 obec platila poplatok Turkom. Za morových epidémií v 1. pol. 18 storočia spustla, takže musela byť znovu dosídlená. V 18. a 19. storočí patrila viacerým zemianskym rodinám. V roku 1828 mala 66 domov a 480 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom a ovocinárstvom.

Poľnohospodársky charakter obce sa nezmenil ani po r. 1918. V rokoch 1938 až 1945 bola obec pripojená k Maďarsku. Pracovala tu ilegálna skupina. Po oslobodení bola časť maďarských obyvateľov vysídlená do Maďarska a do obce sa prisťahovali slovenské rodiny z Rumunska a hornatých častí stredného Slovenska. JRD bolo založené v roku 1950.

Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie, jednoloďová neogotická stavba s polygonálnym ukončením presbytéria a predstavanou vežou z roku 1907. Pôvodný kostol sa spomína v roku 1745, postavený však bol v neskorom stredoveku. Fasády sú členené opornými piliermi a oknami s lomeným oblúkom. Veža má v hornej časti nárožné skosenia, ukončená je trojuholníkovými štítmi a ihlancovou helmicou.

Kaštieľ Abaffyovcov, jednopodlažná trojtraktová klasicistická stavba s barokovými prvkami na pôdoryse obdĺžnika z rokov 1800-1810. Miestnosti kaštieľa sú zaklenuté valenými, korýtkovými a kláštornými klenbami. Fasáde členenej pilastrami dominuje trojosový rizalit ukončený atikou. Nad oknami so šambránami sa nachádzajú dekoratívne kazety.

Kúria Fodorovcov, jednopodlažná stavba na pôdoryse obdĺžnika. Fasády kúrie sú členené pilastrami. V nedávnej dobe prešla necitlivou úpravou fasády, ktorou stratila pamiatkové hodnoty. V súčasnosti tu sídli obecný úrad.

Zdroje:
https://sk.wikipedia.org/wiki/Abovce
http://www.slovenskehrady.sk/kastiel-abovce/obrazok-okno/1/de
https://spectator.sme.sk/c/20038354/the-charms-of-abovce.html