História a kultúra

Poznanie našej minulosti je užitočné, aby sme opakovali dobré skutky našich predkov a vyhýbali sa ich poklesom…“
Marián Tkáč

Slovensko prešlo dlhou historickou cestou a naša cesta k súčasnosti nesie v sebe „prvky zázraku“ . Naše kultúrne dedičstvo je nenahraditeľným bohatstvom ľudskej spoločnosti, dokladom dejín a vývoja spoločnosti, vedy a techniky, umenia a vzdelanosti. Slúži ako zdroj zvyšovania kultúrnej a vzdelanostnej úrovne a v neposlednom rade na uspokojovanie duševných potrieb človeka.

História vyniká rôznorodosťou kultúrneho života. Kultúrne pamiatky sú dôležitou súčasťou celého kultúrneho dedičstva. V každej krajine, kraji či regióne sú pamiatky z minulosti tvoriace súčasť jej histórie a zobrazujúce majstrovstvo jej obyvateľov.

Živým svedectvom stáročných tradícií predchádzajúcich ľudských generácií zostávajú aj v prítomnosti pamiatky, prenášajúce duchovný odkaz minulosti. Ľudstvo si čoraz viac uvedomuje jednotu ľudských hodnôt, považuje ich za spoločné dedičstvo a uznáva svoju spoločnú zodpovednosť za ich zachovanie voči budúcim generáciám.“

(Benátska charta o ochrane a obnove pamiatok a pamiatkových sídiel, Benátky 1964).


Historické a kultúrne dedičstvo nášho regiónu
VSP Južný Gemer