Číž

História

Číž sa nachádza na južnom okraji stredného Slovenska pri maďarských hraniciach. Leží v rovinatom kraji, v povodí rieky Rimavy, v nadmorskej výške 174 m n.m. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1245, v roku 1274 je uvedená pod súčasným názom. V rokoch 1565 a 1682 obec vyplienili Turci.

V roku 1862 bol objavený liečivý jódo-brómového prameň miestnym obyvateľom Andrášom Harnóczom pri kopaní studne na svojom pozemku. Chemický rozbor čížskej vody realizoval doktor Dr. Karol Than v Budapešti v roku 1865. O rozvoj kúpeľov sa zaslúžil Artur Glos, geológ a banský inžinier z Číža. Prvé pramene boli pomenované Themis a Hygiea, neskôr pribudol prameň Neptún.


V roku 1888 boli otvorené kúpele, ktoré patrili Rimavsko-muránskej účastinnej spoločnosti. Jednotliví účastníci si postavili svoje liečebné domy pre pacientov spolu s cca 200 lôžkovou kapacitou. Boli postavené aj dva vojenské penzióny, ktoré slúžili na doliečovanie mimo pľúcnej TBC. Obec Číž sa začala vzmáhať, nakoľko chudobnejší pacienti boli cez leto ubytovaní v súkromných domoch.

Liečila sa tu aj Alice Masaryková. Kúpele získali aj mnohé ocenenia, napríklad certifikát z výstavy v Bruseli v roku 1879 a striebornú medailu z roku 1904 zo svetovej výstavy v St. Louis v USA. Miestna voda obsahuje jód a bróm, používa sa na liečenie ciev, nervov a pohybového ústrojenstva.

V obci sa nachádzajú rôzne historické zaujímavosti napríklad:
kúria, barokovo-klasicistická z konca 18. storočia, klasicistická z 19. storočia,
– prírodnokrajinársky park pri kaštieli, historická zeleň z 19. storočia
súbor historických liečebných domov Neptún a Mária, dvojpodlažné romantické stavby na pôdoryse obdĺžnika z konca 19. storočia
– fasády liečebných domov sú dekorované hrázdením a vyrezávanými prvkami ríms a štítov.

Kalvínsky kostol – postavený v rokoch 1879 – 1881. Sieňový obdĺžny priestor s rovným uzáverom a predstavanou vežou. Interiér je krytý rovným stropom a má dve murované empory. Veža členená v hornej časti pilastrami, v dolnej lizénovým rámovaním je zakončená ihlancom, ktorý dosadá na trojuholníkové štíty s oblúčikovým vlysom. Fasády sú členené lizénami a polkruhovo zakončenými oknami.

Farský kostol sv. Gorazda – katolícky kostol Číž

Zdroje :
http://archiv.obecciz.sk/index.php/sk/10-obec
https://mapsus.net/SK/kostol-sv-gorazda-147336
http://www.dokostola.sk/kostol/kostol-sv-gorazda