Informácie o nás

Verejno-súkromné partnerstvo (ďalej len VSP) Južný Gemer je partnerstvo zástupcov verejného, súkromného a občianskeho sektora, ktoré pôsobí na území 15 obcí a mesto Tornaľa. Spája ľudí a subjekty s rôznymi záujmami, ktorí žijú na jednom území a spoločnými silami sa chcú podieľať na jeho rozvoji.

Počet obyvateľov14 253
Rozloha191,98 km2
Hustota obyvateľstva74,37 obyv./km2
Počet obcí16
Z toho mestáTornaľa
Počet obyvateľov najväčšie obce 7 450
Administratívne zaradenie – okres/y Rim. Sobota, Revúca
Administratívne zaradenie – kraj/e Banskobystrický

Naše Verejno-súkromné partnerstvo bolo založené v roku 2008 s názvom Verejno súkromné partnerstvo Južného  Gemera. Patria sem všetky obce z Mikroregiónu pri Slanej a to obce Hubovo, Lenka, Včelince, Rumince, Chanava, Abovce, Kráľ, Riečka, Štrkovec, Neporadza, Kesovce, Stránska  a mesto Tornaľa.
Našim cieľom je zlepšiť kvalitu života obyvateľov v mikroregióne  tak, aby sa využitím prírodných, ľudských a kultúrnych zdrojov naplnili potreby a požiadavky obyvateľov mikroregiónu. Nato aby sme dosiahli naše ciele máme nastavené 4 strategické priority:

  • Tvorba pracovných miest
  • Rozvoj cestovného ruchu
  • Obnova a rozvoj obcí
  • Partnerstvo a spolupráca