Zmluvy

Zmluvy 2020
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302051P840-511/512-28

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. NFP309191Q541
DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č.NFP309190Q541

Zmluvy 2019
Zmluva o KÚ 8.7.2019_PrimaBanka.PDF (31308)

Zmluvy 2018
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302051N332-511-23

Zmluvy 2016
Zmluva s PPA – Prípravná podpora 19.1
Zmluva č. 481/2016/ODDF BBSK

Zmluvy 2015
Zmluva č. 463/2015/ODDF BBSK