Členstvo a členské

Členovia VSP Južný Gemer

Verejný sektorSZČO a podnikateľia Neziskové organizácie
mesto TornaľaAGR s. r. o.Chanava – Diakonické centrum reformovanej cirkvi, n. o.
obec AbovceAgrárius spol. s. r. o.Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Tornaľa
obec ChanavaAGROTERRA, spol. s. r. o. Együtt Lénártfalaért
obec Číz BUCK s. r. o.Hélia, n. o.
obec HubovoChrumex s. r. o. Mestské kultúrne stredisko
obec KešovceDružstvo podielníkov Včelince Občan pre občana, o. z.
obec KráľGEMERNÁKUP, a. s. Kráľovské ozveny, o. z.
obec LenartovceIng. Ádam Gyuricky Občianske združenie „Dajme šancu nechceným pri Slanej“, o. z.
obec LenkaIT TORNALA s. r. o. Poľovnícka organizácia Palota Rumince
obec NeporadzaLUKA Centrum s. r. o. Rodičovské združenie pri ZŠ P. J. Šafárika v Tornali, o. z.
obec RiečkaMOPIS – Sauer s. r. o. Rómske združenie Kráľ, o. z.
obec RuminceOskár Tóth Spoločnosť kulturálnej antropológie, o.z.
obec StránskaNorbert Kosztúr DiS.Združenie obcí – Včelince a Rumince
obec Štrkovec
obec Včelince
obec Vľkyňa

Členské príspevky

SZČO bez zamestnancov:30.- eur ročne
Zamestnávateľ do:
– 10 zamestnancov:60.- eur ročne
– od 10 do 50 zamestnancov:130.- eur ročne
– od 50 do 200 zamestnancov:260.- eur ročne
– nad 200 zamestnancov:550.- eur ročne
Miestne samosprávy:0,50.- eur/obyvateľ
Neziskové organizácie:
MVO, základná škola, cirkev:20.- eur ročne
Fyzické osoby:20.- eur ročne