Členská základňaAGR s.r.o.

Spoločnosť AGR, s.r.o. vznikla v roku 2007. Jej primárnym predmetom podnikania je poľnohospodárska prvovýroba. Okrem toho sa zaoberá stavebnou činnosťou. AGR,s.r.o. poskytuje služby v poľnohospodárstve a stavebníctve aj pre iné podnikateľské subjekty.


AGRÁRIUS spol. s r.o.

Firma sa zaoberá pestovaním obilnín, výrobou a predajom cestovín rôznych druhov, predajom ovocia a zeleniny.


AGROTERRA, spol. s r.o.

Rastlinná a živočíšna výroba bez veterinárnych služieb.


BUCK s. r. o.

BUCK s. r. o., Tornaľa – – Služby poskytované v dovolenkových strediskách a dovolenkových domoch – Služby spojené s podávaním jedál – Prenájom v.


Chrumex s.r.o.

Chrumex s.r.o. zastúpená konateľom : Štefan Koncz Lenka č. 89 980 50 Včelince IČO : 36 827 231 DIČ : 2022443390 IČ DPH : SK2022443390 Kontakt : tel. +421 918 540 838 e-mail : chrumex@azet.sk   Certifikát Chrumex s.r.o..pdf (1758724) Ťazba, triedenie a predaj  1, kameniva do…


Družstvo podielníkov Včelince

Košická cesta 979 01 Rimavská Sobota IČO: 36057860 IČ DPH: SK2020074364 Predseda: Ing. Alexander Madarász Hlavné zameranie: Ekologické poľnohospodárstvo, ovocné sady, chov eklologického dobytka a oviec, výkrm ošípaných


GEMERNÁKUP, a.s.

Košická cesta 979 01 Rimavská Sobota IČO: 36057860 IČ DPH: SK2020074364 Predseda: Ing. Alexander Madarász Hlavné zameranie: Ekologické poľnohospodárstvo, ovocné sady, chov eklologického dobytka a oviec, výkrm ošípaných


Ing. Ádam Gyuricky

IČO: 50220888IČ
Adresa: Lenartovce 152/152, Lenartovce 98044
Odborová klasifikácia NACE: 0147 – Chov hydiny
Odbor činnosti podľa medzinárodnej klasifikácie CPV 2007: 03324000-6 – Živá hydina


IT TORNALA s. r. o.

IČO: 47498544 DIČ: 2023917687
Adresa: Mierová 42 982 01 Tornaľa
Konateľ: Jozef Perjési


LUKA Centrum s.r.o.

Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov.
IČO: 47536756 DIČ: 2023930975
Adresa: Šafárikova 1967/72 982 01 Tornaľa
Konateľ: Ľubomír Kamenský
tel: 047 / 558 72 58 email: lubomir.kamensky@mail.t-com.sk


MOPIS – Sauer s.r.o.

IČO: 45580162 DIČ: 2023108351
Adresa: Mierová 48/97 982 01 Tornaľa
tel: 0905 859 328
email: mopis-sauer@stonline.sk
web: https://mopis.dealer-husqvarna.sk/


Oskár Tóth

Med a medové produkty
Adresa: Riečka 70, 98045 Štrkovec
Konateľ: Oskár Tóth