Aktuality

Na tejto záložke môžete vidieť naše najaktuálnešie informácie týkajúce sa činnosti VSP Južný Gemer a taktiež informácie o projektoch CLLD, SR a EÚ. 

Informačné stretnutie Catching-Up Regions v Banskobystrickom samosprávnom kraji – 23.06.2020 v Tornali

Valné zhromaždenie – 10.12.2018 o 14:00 hod. na obecnom úrade v Riečke.

MAS MALOHONT rozdávala certifikáty a podpísali zmluvu o spolupráci

Okresný úrad v Revúcej vyhlásil VÝZVU NA PREDKLADANIE PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ALEBO SPOLUFINANCOVANÝCH Z REGIONÁLNEHO PRÍSPEVKU 

Okresný úrad v Rimavskej Sobote vyhlásil VÝZVU NA PREDKLADANIE PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ALEBO SPOLUFINANCOVANÝCH Z REGIONÁLNEHO PRÍSPEVKU 

O regionálnu značku sa môžu uchádzať ďalší záujemcovia

Informačný seminár pre podnikateľov – 7.3.2018 o 13:00 v Riečke

Výberové konanie MAS 2.1.2018