Aktuality

Máte projektový zámer? Napíšte nám…
Do 13.6.2022 bude prebiehať aktualizácia Stratégie CLLD VSP Južný Gemer v rámci prechodného obdobia a schválenej dodatočnej alokácie fin. prostriedkov. Ak máte projektový zámer, pošlite nám ho na email vspjuznygemer@gmail.com. Bližšie informácie v kancelárii VSP Južný Gemer, Riečka 57 – obecný úrad alebo na tel.číslach 0905 505 955, 0908 406 576.

Máte skvelú fotku? Fotka je z územia Južného Gemera? Vyplň krátku prihlášku, prilož fotku a zapoj sa do súťaže o najkrajšiu fotografiu. Viac informácií nájdete TU.

Informačné stretnutie Catching-Up Regions v Banskobystrickom samosprávnom kraji – 23.06.2020 v Tornali

Valné zhromaždenie – 10.12.2018 o 14:00 hod. na obecnom úrade v Riečke.

MAS MALOHONT rozdávala certifikáty a podpísali zmluvu o spolupráci

Okresný úrad v Revúcej vyhlásil VÝZVU NA PREDKLADANIE PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ALEBO SPOLUFINANCOVANÝCH Z REGIONÁLNEHO PRÍSPEVKU 

Okresný úrad v Rimavskej Sobote vyhlásil VÝZVU NA PREDKLADANIE PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ALEBO SPOLUFINANCOVANÝCH Z REGIONÁLNEHO PRÍSPEVKU 

O regionálnu značku sa môžu uchádzať ďalší záujemcovia

Informačný seminár pre podnikateľov – 7.3.2018 o 13:00 v Riečke

Výberové konanie MAS 2.1.2018