Verejné obstarávanie

Príručka k procesu vykonávania verejného obstarávania v rámci IROP

Usmernenie PPA č. 8/2017 – aktualizácia č. 2
k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020

Výzva na určenie PHZ – propagačné materiály
VSP Južný Gemer vyhlasuje výzvu na PHZ týkajúca sa návrhu a tlače propagačných letákov o území Južného Gemera a aj o VSP Južný Gemer. Ponuky nám prosím posielajte na vspjuznygemer@gmail.com. Papier propagačných materiálov žiadame lesklý vyššej kvality. Návrhy si môžete pozrieť TU!!! Výzvu si môžete pozrieť TU!!!