Program rozvoja vidieka

Harmonogram výziev 2024

Harmonogram výziev 2023

Harmonogram výziev 2022

Harmonogram výziev 2021

Harmonogram výziev 2021 PRV verzia 3.0 vo formáte pdf


Harmonogram výziev 2020


Dňa 16.7.2020 MAS VSP Južný Gemer zverejnilo aktualizáciu harmonogramu výziev na predkladanie žiadosti o NFP na rok 2020, verzia 2.1.

Dňa 3.7.2020 MAS VSP Južný Gemer zverejnilo aktualizáciu harmonogramu výziev na predkladanie žiadosti o NFP na rok 2020.

Harmonogram – výziev 2020 vo formáte pdf

Dňa 6.3.2020 MAS VSP Južný Gemer zverejnilo aktualizáciu harmonogramu výziev na predkladanie žiadosti o NFP na rok 2020, verzia 2.1.

Harmonogram výzvy 2020 vo formáte pdf

Harmonogram výziev 2019


Harmonogram-vyziev 2019 po schválení PPA_2019.pdf (460115)