Program rozvoja vidieka

Harmonogram výziev 2021


Harmonogram výziev 2020


Dňa 16.7.2020 MAS VSP Južný Gemer zverejnilo aktualizáciu harmonogramu výziev na predkladanie žiadosti o NFP na rok 2020, verzia 2.1.

Dňa 3.7.2020 MAS VSP Južný Gemer zverejnilo aktualizáciu harmonogramu výziev na predkladanie žiadosti o NFP na rok 2020.

Harmonogram – výziev 2020 vo formáte pdf

Dňa 6.3.2020 MAS VSP Južný Gemer zverejnilo aktualizáciu harmonogramu výziev na predkladanie žiadosti o NFP na rok 2020, verzia 2.1.

Harmonogram výzvy 2020 vo formáte pdf

Harmonogram výziev 2019


Harmonogram-vyziev 2019 po schválení PPA_2019.pdf (460115)