Skúsenosti združenia

Združenie má značné skúsenosti s prípravou a implementáciou projektov na svojom území. Medzi najvýznamnejšie projekty združenia patria:

  • Kanalizácia a čistička odpadových vôd (2005, financovaná zo zdrojov Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja)
  • Web stránka Mikroregiónu pri Slanej (2011, financovaná zo zdrojov Banskobystrického samosprávneho kraja)
  • Zakúpenie počítačového vybavenia do kancelárie združenia (2012, financovaná zo zdrojov Banskobystrického samosprávneho kraja)
  • Širokopásmová optická sieť v MR pri Slanej (2012, Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 -2013)
  • Vyhotovenie informačných brožúr o združení VSP JG (2015, financovaná zo zdrojov Banskobystrického samosprávného kraja)