Kontakt

Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer

IČO: 450 22 623
Sídlo: Riečka 57, 980 45  Štrkovec

E-mail: vspjuznygemer@gmail.com

Kristián Cseh,
manažér MAS
0905 505 955

Ing. Zuzana Esztergályosová,
ekonomická manažérka MAS
0908 406 576

Kancelária MAS – Korešpondenčná adresa:
Riečka 57, 980 45  Štrkovec – Obecný úrad

Kontaktujte nás