Kontakt

Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer

IČO: 450 22 623
Sídlo: Riečka 57, 980 45  Štrkovec

Tel. : 0905 505 955
E-mail: vspjuznygemer@gmail.com

Kancelária MAS – Korešpondenčná adresa:
Riečka 57, 980 45  Štrkovec – Obecný úrad

Kontaktujte nás