Kontakt

Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer

IČO: 450 22 623
Sídlo: Riečka 57, 980 45  Štrkovec

E-mail: vspjuznygemer@gmail.com

Tel. :
0905 505 955 – Kristián Cseh, manažér MAS

0908 406 576 – Ing. Zuzana Esztergályosová, ekonomická manažérka MAS

Kancelária MAS – Korešpondenčná adresa:
Riečka 57, 980 45  Štrkovec – Obecný úrad

Kontaktujte nás