Prírodné danosti a potenciál Južného Gemera

Náš región Južný Gemer je bohatý na vzácne prírodné pramene ako napríklad minerálna voda Šťavica (Gemerka), jódo-brómové pramene Themis, Hygiea a Neptún v obci Číž (Kúpele Číž), prírodný prameň v obci Neporadza  – má prírodné vyvieranie a obyvatelia ho už dlhodobo používajú ako zdroj pitnej vody. V tejto časti nájdete aj vodné toky v povodí Slanej, ktoré pretekajú územím Južného Gemera či aké vodné plochy, rybníky či jazerá sa nachádzajú na našom území. V neposlednom rade musíme poukázať na unikátny prírodný jaskynný úkaz Morské oko v Tornali.

POĽNOHOSPODÁRSTVO a CHOV ZVIERAT

VODNÉ TOKY V POVODÍ SLANEJ – územie VSP Južný Gemer

VODNÉ PLOCHY, RYBNÍKY A JAZERÁ

Unikátne pramene

Minerálna voda Šťavica

Medzi najvýznamnejšie a najznámejšie minerálky môžeme zaradiť aj minerálnu vodu Šťavica (Gemerka), ktorá vyviera na našom území Gemera – v meste Tornaľa. Získava sa z hydrogeologický vrtu HVŠ-1 v Tornali z hĺbky 98,5 – 99,5 m. Ide o minerálny prameň, ktorý sa využíva ako zdroj pre Plničku minerálnej vody Tornaľa. Minerálny zdroj má stanovené užšie a širšie dočasné ochranné pásmo, kde je potrebné rešpektovať zásady hospodárenia v týchto pásmach.
Zaujímavosťou je, že už prvá písomná zmienka o minerálnych vodách niekdajšej Gemerskej stolice pochádza z roku 1769, kedy o nich informoval panovníčku Máriu Teréziu stoličný fyzikus František Keszler.

Podľa výskumov má voda vyvážený obsah minerálov a stopových prvkov a unikátna kombinácia magnézia a vápnika má antistresové a povzbudzujúce účinky pre ľudský organizmus a vápnik chráni aj pred osteoporózou. Minerálna voda ďalej znižuje hladinu cholesterolu, odstraňuje únavu a bojuje proti svalovým kŕčom. Pravidelným darcom krvi sa dokonca odporúča piť práve táto voda. Je vhodná tiež pre diabetikov a napomáha tráveniu. Navyše pre stálosť chemického zloženia a prirodzený obsah oxidu uhličitého ako jedna z mála vôd nevyžaduje žiadnu úpravu.
(Informácie: https://www.slovensky-kras.eu/info/zaujimavosti/mineralna-voda-gemerka/, https://www.sorger.sk/atrakcie/gemerka-pramen a PHSR Tornaľa 2016-2022).

Prístup k voľne dostupnému prameňu – v meste Tornaľa smerom do Revúcej sa odbočí doľava a potom je to už len kúsok k prameňu. Takmer v poli sa nachádza malý prístrešok, v ktorom neustále tečie spomínaná minerálka. Taktiež je možnosť ísť pešo cez mestský park Zoltánka, prejdete mostíkom ponad potok Činča a hneď ste pod prístreškom s tečúcou minerálkou – môžete si jej nabrať koľko chcete.

Liečivá jódo-brómova voda (kúpele v obci Číž)

V roku 1862 čížsky občan Harnóczo Andráš pri kopaní studne na svojom pozemku narazil na slanú vodu – objavil veľmi vzácny jódo-brómový prameň. Prví „pacienti“ boli miestni občania.

Rok 1865 Budapešť – vykonaný s vedením Dr. Karola Thana prevedený chemický rozbor vody. Potvrdilo sa, že prameň slanej vody obsahuje niektoré liečivé prvky, najmä jód a bróm. Prvý prameň jódovej vody dostal meno Themis. Artur Glos – geológ a banský inžinier z Číža dal kopať ďalšie dve studne. V hĺbke 35 m sa našla slaná voda s vyšším obsahom jódu a brómu pre liečebné účely – prameň Hygiea, ktorý sa už viac ako 150 rokov využíva na pitnú kúru. Tretí prameň Neptún sa využíval na vaňové kúpele spolu s prameňom Themis.

Ďalším prírodným liečivým prostriedkom je farmakodynamický účinná bioklíma v rovinatom kraji s dostatkom slnečného žiarenia. Vďaka počtu hodín ročného slnečného svitu zaraďujeme Číž na prvé miesto medzi slovenskými kúpeľmi. Podnebie kúpeľov predurčuje poloha v teplej nížine južného Slovenska. Kúpele patria do klimato-terapeutickej oblasti so sedatívnou, utišujúcou klímou.

V zimných mesiacoch sa plnila čížska voda do tmavých litrových fliaš, ktoré boli exportované do USA. Veľmi dobré boli i mydlá vyrobené s čížskou vodou na liečbu akné a rôznych kožných ochorení. O tom, že čížska liečivá voda patrí medzi ojedinelé svetové unikáty svedčia aj viaceré medzinárodné certifikáty a uznania. Z nich najvzácnejší je certifikát z výstavy v Bruseli v roku 1879 a strieborná medaila z roku 1904 zo svetovej výstavy v St. Luis v USA.

Od roku 1956 majú kúpele celoročnú prevádzku. V rokoch 1975-80 bol postavený nový liečebný dom Rimava s vnútorným rehabilitačným bazénom, fyzioterapiou, vaňovými kúpeľmi, ordináciami a jedálňou. V priestore medzi hotelom Rimava a liečebným domom Milan bol postavený vodný svet – vonkajší bazénový komplex.

Viac informácii na stránke: https://www.kupeleciz.sk/