POĽNOHOSPODÁRTSTVO A CHOV ZVIERAT

Pri potulkách Južným Gemerom si určite všimnete jeden spoločný znak – skoro v každej obci nájdete poľnohospodárske družstvo (vo väčšine prípadov už bývalé, spustnuté objekty). Faktom je, že poľnohospodárstvo a chov dobytka či hospodárskych zvierat bolo a našťastie ešte stále je, typickým znakom a potenciálom nášho regiónu.

V súčasnosti sa poľnohospodárske družstvá zaoberajú pestovaním obilnín a plodín ako je pšenica, jačmeň, kukurica, ovos, raž, repka olejná, sója, slnečnica. V minulosti sa pestoval aj tabak, mak či rôzne druhy zeleniny.

V súčasnej dobe nájdete v našom území aj pestovateľa letničiek a balkónových kvetov, jahôd či hrachu.

Čo sa týka chovu zvierat ide väčšinou o ošípané, kravy, ovce a hydinu, chované za účelom produkcie kravského a ovčieho mlieka, mäsa, mliečnych výrobkov, či za účelom ďalšieho predaja.