Objednávky

Doména pre novú webovú stránku VSP Južný Gemer


IKT vybavenie a softvér pre potreby kancelárie MAS VSP Južný Gemer


Multifunkčné zariadenie (tlačiareň) pre potreby MAS VSP Južný Gemer


Kancelársky nábytok pre potreby MAS VSP Južný Gemer


Stavebný softvér pre potreby kancelárie MAS VSP Južný Gemer


Korková tabuľa pre paravany