OBNOVA CERTIFIKÁTU

Vážení držitelia značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT,

dovoľujeme si Vás informovať o tom, že dňa 31.01.2021 Vám skončila platnosť Vašich certifikátov na používanie značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT.

Z uvedeného dôvodu Vám prikladáme zjednodušený formulár žiadosti o obnovu certifikátu na používanie značky.

V prípade, že máte záujem o obnovu certifikátu na ďalšie 2 roky, pošlite nám vyplnenú žiadosť najneskôr do 28.05.2021:

  • 1 x v tlačenej verzii – poštou (rozhoduje dátum pečiatky pošty) alebo osobne na adresu: MAS MALOHONT, Sama Vozára 154, 980 52 Hrachovo (v pracovných dňoch od 08:00 do 16:00 hod.)
  • 1 x v elektronickej verzii (vo formáte .doc/.docx) – mailom na mirkakubka@malohont.sk

Prílohy k žiadosti stačí poslať naskenované prostredníctvom mailu.

V prípade nejasností pri vypĺňaní žiadosti kontaktujte mňa alebo zamestnancov miestnej akčnej skupiny, ktorá vám je najbližšia:

Prílohy:

žiadosť – obnova platnosti

čestné prehlásenie – FO nepodnikateľ

poplatky

zoznam – obnova certifikátov