Výzvy na výber odborných hodnotiteľov

Výzvy na výber OH pre podopatrenie 6.4 č. 1 (Dátum zverejnenia: 18.5.2021)

Výzvy na výber OH pre podopatrenie 6.1 č. 1 (Dátum zverejnenia: 18.5.2021)

Výzvy na výber OH pre podopatrenie 7.5 č. 2 (Dátum zverejnenia: 29.6.2020)

Výzvy na výber OH pre podopatrenie 7.4 č. 1 (Dátum zverejnenia: 29.6.2020)

Výzvy na výber OH pre podopatrenie 7.2 č. 3 (Dátum zverejnenia: 26.6.2020)

Výzvy na výber OH pre podopatrenie 4.1 č. 2

Výzvy na OH pre podopatrenie 4.1 č. 1

Výzvy na OH pre podopatrenie 7.5 č. 1

Výzva na OH pre podopatrenie 7.2 č. 2

Výzva na OH pre podopatrenie 7.2 č. 1