Výzva na OH pre podopatrenie 7.5

16.09.2019

Miestna akčná skupina Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer vyhlasuje výzvu č.1 pre výber odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.5 žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie.


Dátum vyhlásenia výzvy na výber OH: 16.09.2019

Termín uzávierky prijímania žiadosti o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov: 31.10.2019

Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do: 08.11.2019

Na stiahnutie:
Výzvu č. 01_VSP JG_7.5_OH na výber odborných hodnotiteľov  pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok
Príloha č.1 k Výzve na OH 7.5_VSPJG