Štruktúra VSP Južného Gemera

Orgánmi VSP Južného Gemera sú:

  • Valné zhromaždenie  (Najvyšší orgán VSP Južný Gemer)
  • Rada združenia (Výkonný orgán VSP Južný Gemer)
  • Štatutárny orgán (Predseda a Podredseda VSP Južný Gemer)
  • Výberová komisia
  • Monitorovací výbor
  • Revízna komisia (Kontrolný orgán VSP Južný Gemer)