Výzva na OH pre podopatrenie 4.1

13.03.2020

Miestna akčná skupina Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer vyhlasuje výzvu č.1 pre výber odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 4.1 žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov.

Dátum vyhlásenia výzvy na výber OH: 13.03.2020

Termín uzávierky prijímania žiadosti o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov: 13.04.2020

Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do: 20.04.2020

Na stiahnutie:
Výzvu č. VSP JG 01 4.1 OH na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok
Príloha č.1 k Výzve na OH 4.1 VSPJG

Ukončená výzva!!!