Výzva na OH pre podopatrenie 4.1 druhé kolo

20.04.2020

Miestna akčná skupina Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer vyhlasuje výzvu č.2 pre výber odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 4.1 žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov.

Dátum vyhlásenia výzvy na výber OH: 20.04.2020

Termín uzávierky prijímania žiadosti o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov: 29.05.2020

Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do: 07.06.2020

Na stiahnutie:
Výzvu č. VSP JG 02 4.1 OH verzia 2 na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok
Príloha č.1 k Výzve na OH 4.1 verzia 2 VSPJG