Výzva na OH pre podopatrenie 4.1 tretie kolo

09.04.2024

Miestna akčná skupina Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer vyhlasuje výzvu č.3 pre výber odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 4.1 žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov.

Dátum vyhlásenia výzvy na výber OH: 09.04.2024

Termín uzávierky prijímania žiadosti o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov: 30.04.2024

Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do: 02.05.2024

Na stiahnutie: