Členská základňaMesto Tornaľa

Základné údaje: Kód obce: 515612; IČO: 00319091; DIČ: 2021132586; Počet obyvateľov: 7474; Rozloha: 5777 ha; Prvá písomná zmienka: v roku 1245;
Štatutárny zástupca: Mgr, Anna Szögedi, primátorka;
Kontaktné informácie: Adresa: Mestský úrad Tornaľa, Mierová 14, 982 01 Tornaľa; Telefón: 047 551 11 00; E-mail: info@mestotornala.sk; Web: www.mestotornala.sk;


Obec Abovce

Základné údaje: Kód obce: 557757; IČO: 00592099; DIČ: 2021132707; Počet obyvateľov: 609; Rozloha: 820 ha; Prvá písomná zmienka: v roku 1339;
Štatutárny zástupca: Irena Hanobiková, starostka;
Kontaktné informácie: Adresa: Obecný úrad Abovce, Abovce  99, 980 44 Lenartovce; Telefón: 047 559 41 81; Mobil: 0904 164 832; E-mail: obec.abovce@centrum.sk; Web: www.obecabovce.sk;


Obec Chanava

Základné údaje: Kód obce:  514951; IČO:  00318825; DIČ:  2021168732; Počet obyvateľov:  696; Rozloha: 1892 ha; Prvá písomná zmienka: v roku 1266;
Štatutárny zástupca: Ludevít Czókoly, starosta;
Kontaktné informácie: Adresa: Obecný úrad Chanava, M. Tompu 139, 980 44 Lenártovce; Telefón: 047 559 42 16; Mobil: 0908 930 709; E-mail: info@chanava-obec.sk; Web: www.chanava-obec.sk;


Obec Číž

Základné údaje: Kód obce: 514624; IČO: 00318655; DIČ:  2021168677; Počet obyvateľov: 662; Rozloha: 614 ha; Prvá písomná zmienka: v roku 1274;
Štatutárny zástupca: Július Tkáč, starosta;
Kontaktné informácie: Adresa: Obecný úrad Číž, Číž 48, 980 43 Číž; Telefón: 047 559 32 07, 047 559 31 31; Mobil: 0907 813 295; E-mail: obec.ciz@gemernet.sk; Web: www.obecciz.sk;


Obec Hubovo

Základné údaje: Kód obce: 514934; IČO: 00650013; DIČ: 2021132927; Počet obyvateľov: 138; Rozloha: 1108 ha; Prvá písomná zmienka: v roku 1235;
Štatutárny zástupca: Gabriel Gencsi, starosta;
Kontaktné informácie: Adresa: Obecný úrad Hubovo, Hubovo 24, 980 50 Včelince; Telefón: 047 558 81 20; Mobil: 0905 478 918; E-mail: obec.hubovo@centrum.sk; Web: www.gemernet.sk/hubovo


Obec Kešovce

Základné údaje: Kód obce: 515035; IČO: 00650102; DIČ: 202113296; Počet obyvateľov: 245; Rozloha: 766 ha; Prvá písomná zmienka: v roku 1232;
Štatutárny zástupca: Aladár Szajkó, starosta;
Kontaktné informácie: Adresa: Obecný úrad Kešovce, Kešovce 3, 980 45 Štrkovec; Telefón: 047 559 46 06, 047 559 41 24; Mobil: 0915 809 554; E-mail: kesovce@zoznam.sk; Web: www.gemernet.sk/kesovce;


Obec Kráľ

Základné údaje: Kód obce: 515078; IČO: 00318876; DIČ: 2021168754; Počet obyvateľov: 968; Rozloha: 1108 ha; Prvá písomná zmienka: v roku 1282;
Štatutárny zástupca: František Béres, starosta;
Kontaktné informácie: Adresa: Obecný úrad Kráľ,
Kráľ 491, 980 45 Štrkovec; Telefón: 047 581 22 95; E-mail: ocukral@zoznam.sk, obeckral@gmail.cominfo@obec-kral.sk; Web: www.obec-kral.sk;


Obec Lenartovce

Základné údaje: Kód obce: 515132; IČO: 00318892; DIČ: 202 113 2531; Počet obyvateľov: 552; Rozloha: 683 ha; Prvá písomná zmienka: v roku 1245;
Štatutárny zástupca: Ján Rákoši, starosta;
Kontaktné informácie: Adresa: Obecný úrad Lenartovce, Hlavná 97 ,980 44 Lenartovce; Telefón: 047 559 32 11; E-mail: obec.lenartovce@gemernet.sk; Web: www.lenartovce.sk;


Obec Lenka

Základné údaje: Kód obce: 515141; IČO: 00649601; DIČ: 2021132828; Počet obyvateľov: 187; Rozloha: 609 ha; Prvá písomná zmienka: v roku 1232;
Štatutárny zástupca: Mgr. Marián Habovčík, starosta;
Kontaktné informácie: Adresa: Obecný úrad Lenka, Lenka 11, 980 50 Včelince; Telefón: 047 370 03 39; Mobil: 0907 210 236; E-mail: obeclenka@gmail.com; Web: www.obeclenka.sk/;


Obec Neporadza

Základné údaje: Kód obce: 515205; IČO: 00650099; DIČ: 2021132949; Počet obyvateľov: 283; Rozloha: 701 ha; Prvá písomná zmienka: v roku 1254;
Štatutárny zástupca: Jozef Madarász, starosta;
Kontaktné informácie: Adresa: Obecný úrad Neporadza, Neporadza 79, 980 45 Štrkovec; Telefón: 047 559 41 46; Mobil: 0911 916 771; E-mail: obec.neporadza2015@gmail.com; Web: www.gemernet.sk/neporadza;


Obec Riečka

Základné údaje: Kód obce: 557765; IČO: 00649651; DIČ: 2021132839; Počet obyvateľov: 231; Rozloha: 478 ha; Prvá písomná zmienka: v roku 1282;
Štatutárny zástupca: Oskár Tóth, starosta;
Kontaktné informácie: Adresa: Obecný úrad Riečka, Riečka 57, 980 45 Štrkovec; Telefón: 047 559 41 26; Mobil: 0918 744 482; E-mail: obec.riecka@gemernet.sk, oskar.toth@riecka-rs.dcom.sk; Web: www.gemernet.sk/riecka;


Obec Rumince

Základné údaje: Kód obce: 515493; IČO: 00590746; DIČ: 2021132685; Počet obyvateľov: 382; Rozloha: 1205 ha; Prvá písomná zmienka: v roku 1266;
Štatutárny zástupca: Jozef Hibler, starosta;
Kontaktné informácie: Adresa: Obecný úrad Rumince, Rumince 111, 980 50 Včelince; Telefón: 047 559 42 50; Mobil: 0903 783 263, 0911 917 970; E-mail: obecrumince@centrum.sk; Web: www.rumince.sk;


Obec Stránska

Základné údaje: Kód obce: 515566; IČO: 00649538; DIČ: 2021132685; Počet obyvateľov: 351; Rozloha: 487 ha; Prvá písomná zmienka: v roku 1332;
Štatutárny zástupca: Martin Šmíro, starosta;
Kontaktné informácie: Adresa: Obecný úrad Stránska, Stránska 66, 982 51 Figa; Telefón: 047 552 35 29; E-mail: obecstranska@centrum.sk, oustranska@gmail.com; Web: www.gemernet.sk/stranska;


Obec Štrkovec

Základné údaje: Kód obce: 515655; IČO: 00319139; DIČ: 2021132597; Počet obyvateľov: 380; Rozloha: 435 ha; Prvá písomná zmienka: v roku 1323;
Štatutárny zástupca: Mgr. Norbert Keszi, starosta;
Kontaktné informácie: Adresa: Obecný úrad Štrkovec, Štrkovec  10, 980 45 Štrkovec; Telefón: 047 581 21 97; Mobil: 0905 815 300; E-mail: obecstrkovec@gmail.com; Web: www.strkovec-obec.sk;


Obec Včelince

Základné údaje: Kód obce: 515710; IČO: 00319171; DIČ: 2021132608; Počet obyvateľov: 813; Rozloha: 1311 ha; Prvá písomná zmienka: v roku 1332;
Štatutárny zástupca: Ing. Ľubomír Kosztúr, starosta;
Kontaktné informácie: Adresa: Obecný úrad Včelince, Včelince 134, 980 50 Včelince; Telefón: 047 552 25 19, 047 552 45 35; E-mail: obec.vcelince@zoznam.sk, info@obecvcelince.sk, starosta@obecvcelince.sk; Web: www.obecvcelince.sk;


Obec Vlkyňa

Základné údaje: Kód obce: 515779; IČO: 00649660; DIČ: 2021132850; Počet obyvateľov: 350; Rozloha: 1171 ha; Prvá písomná zmienka: v roku 1216;
Štatutárny zástupca: Gejza Ujj, starosta;
Kontaktné informácie: Adresa: Obecný úrad Vlkyňa, Vlkyňa 70, 980 44 Lenartovce; Telefón: 047 559 11 74; Mobil: 0903 545 689; E-mail: ocuvlkyna@zoznam.sk, obecvlkyna@centrum.sk ; Web: www.vlkyna.sk