Členská základňaChanava – Diakonické centrum reformovanej cirkvi, n. o.

Chanava – Diakonické centrum reformovanej cirkvi je nezisková organizácia, ktorá bola zriadená zakladateľmi: Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku – Cirkevný zbor Chanava, Agrárius spol. s. r. o. Chanava, za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb.


Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Tornaľa

Našim poslaním a cieľom je to, aby každý človek, ktorý je odkázaný na našu pomoc, našiel u nás DOMOV.


Együtt Lénártfalaért

Občianské združenie v Lenartovce


Hélia, n. o.

Doprajte vašim blízkym starostlivosť, akú si zaslúžia Domov sociálnych služieb Hélian.o. poskytuje sociálnu službu mentálne postihnutým mužom.


Mestské kultúrne stredisko Mihálya Tompu v Tornali

Adresa sídla: Hlavné námestie 6, 98201 Tornaľa
Telefón: 047 2224201 – knižnica
                 047 2224202 – riaditeľ
E-mail: torn.mks@stonline.sk


Občan pre občana, o. z.

IČO: 42304954
DIČ: 2023728784
Sídlo: Štúrova 4 98201 Tornaľa


Kráľovské ozveny, o. z.

IČO: 37832697
Sídlo: Kráľ 491, 98045 Kráľ


Občianske združenie “Dajme šancu nechceným pri Slanej”, o. z.

IČO: 42195535
Sídlo: Riečka 8, 98045 Riečka


Poľovnícka organizácia Palota Rumince

Rumince 135, 980 50 Rumince
IČO: 42190657
Predseda: Ing. Alexander Madarász
Hlavné zameranie: užívanie poľovného revíru, poľovníctvo


Rodičovské združenie pri ZŠ P. J. Šafárika v Tornali, o. z.

IČO: 42302307
Sídlo: 98201 Tornaľa, Škultétyho 11


Rómske združenie Kráľ, o. z.

IČO: 37997815
Sídlo: Kráľ 562, 98045 Kráľ


Spoločnosť kulturálnej antropológie, o.z.

IČO: 35991160
Sídlo: Komenského 1155/9, 98201 Tornaľa


Združenie obcí – Včelince a Rumince

IČO45020370

DIČ: 2022590339
Sídlo: Včelince 134, 98050 Včelince