Hubovo

História

Hubovo vzniklo v 11. storočí na území Gemerského hradného panstva. Obyvatelia boli oslobodení od poddanskej povinnosti. Názvy obce: 1335 Habon, 1449 Hwba, 1808 Hubo, 1920 Hubovo, maď. Hubó. V roku 1411 sa obec stala zemianskou.
V 15.storočí patrila obec Hubayovcom, Szuhayovcom a Kaszovcom. V roku 1828 tu v 67 domoch žilo 622 obyvateľov, ktorí sa zaoberali poľnohospodárstvom a vinohradníctvom. Poľnohospodársky charakter si obec zachovala aj počas prvej ČSR. Väčšina obyvateľov pracovala v JRD, ktoré bolo založené v roku 1952.
V rokoch 1938-44 bolo Hubovo pripojené k Maďarsku.

Zemianska kúria Szuhay-Hubay v Hubove

Obec Hubovo sa nachádza v okrese mesta Rimavská Sobota. Leží na styku východného okraja Rimavskej kotliny a východnej časti Cerovej vrchoviny, v doline ľavostranného prítoku Slanej. Stred obce je 234 m.n.m., kataster s rozlohou 1108 ha. Pahorkatinný povrch chotára tvoria mladotreťohorné štrky. V doline Hubovského potoka a v okolí obce je chotár odlesnený.

Pamiatky

    Reformovaný kostol, jednoduchá jednoloďová stavba s pravouhlým záverom, bez veže, z roku 1776. Areál kostola je ohradený múrom. Prednú časť kostola tvorí murovaná predsieň zakončená trojuholníkovým štítom s vročením 1935. Stavba má hladké fasády s polkruhovo ukončeniami oknami a sedlovú strechu.

•          Zvonica v areáli kostola, drevená ľudová stavba na štvorcovom pôdoryse z 90. rokov 18. storočia. V spondej časti má drevenú stanovú strechu, z ktorej vyrastá drevená arkádová nadstavbu so štíhlou šindľovou helmicou. Drevená zvonica v obci Hubovo postavená v štýle ľudového staviteľstva bez použitia jediného klinca.

Zdroje:
https://sk.wikipedia.org/wiki/Hubovo
https://www.najkrajsikraj.sk/hubovo/
https://femina.hu/utazas/hubo-szellemfalu/