Chanava

História

Obec sa spomína od r. 1266 pod názvom Honua, neskôr sa premenovala na Hanua (1295), Hamwa (1786), Hanava (1920), Chanava (1927) – maďarsky Hanva. Vyvinula sa na staršom osídlení okolo kláštora, ktorý zanikol v 16. storočí. Chanava patrila rodu Hanva, od polovice 16. storočia Hanvayovcom, Darvasovcom . V roku 1773 mala 31 urbárnikov a 12 želiarov. V roku 1828 tu bolo 117 domov a 1352 obyvateľov, ktorí sa zaoberali poľnohospodárstvom. Ráz obce sa nezmenil ani po r. 1918. V rokoch 1938-44 bola pripojená k Maďarsku. Väčšina obyvateľov pracovala v JRD založenom v r. 1949. Po oslobodení v obci nastala veľká bytová výstavba.


Chanava vznikla pri kláštore, ktorý stál na mieste dnešnej kúrie Darvašovcov. Obec bola pôvodne v zemepanskej závislosti na šlachtickom rode Chanvayovcov, ktorý má korene práve v Chanave. Po roku 1550 tu vlastnili majetky aj ďalšie šlachtické rody. Hanvayovci sú jedným z najstarších rodov Gemera, ich majetkom boli aj obidva kaštiele. K obci patril Ipolnok, Parina údolie, Dolná, a Číž pustatina, Hegyfő a Krizsan pustatina.

Pamiatky

•          Reformovaný kostol, jednoloďová klasicistická stavba so segentovým záverom a vežou tvoriacou súčasť jej hmoty, z rokov 1823–1830. Interiér je plochostropý. Nachádzajú sa tu dve protiľahlé murované empory podklenuté pruskými klenbami. Na empore je organ od firmy Rieger z roku 1893. Fasády kostola sú členené lizénovými rámami a segmentovo ukončenými oknami so šambránami. Veža je členená kordónovými rímsami a pilastrami a ukončená je korunnou rímsou s terčíkom s hodinami a zvonovitou helmicou.

•          Pamätná fara, pôsobisko básnika Mihálya Tompu, jednopodlažná eklektická stavba na pôdoryse obdĺžnika z 50. rokov 19. storočia.Na budove fary je umiestnená pamätná tabuľa básnika.

•          Náhrobok básnika Mihálya Tompu na miestnom cintoríne pri kostole z roku 1868.

•          Klasicistická kúria, jednopodlažná dvojtraktová stavba na obdĺžnikovom pôdoryse z druhej polovice 19. storočia. Dvorové fasády kúrie sú členené otvorenou stĺpovou arkádou. Okná majú rímsové suprafenestry.

Budova novopostaveného kaštieľa, ktorý v minulosti patril Hanvayovcom a dnes v ňom prevádzkujú domov sociálnych služieb. 

Zdroje:
https://www.e-obce.sk/obec/chanava/2-historia.html
https://sk.wikipedia.org/wiki/Chanava
https://mapsus.net/SK/kostol-reformovanej-kresanskej-cirkvi-126505