Riečka

História

Na území dnešnej obce Riečka bolo sídlisko z doby hallštattskej. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1282, kedy bola majetkom rodiny Bran zo Záhrebu. Jej názov je slovanského pôvodu, predtým označenie tečúcej vody. Názov obce je doložený z roku 1282 ako Rechke, z rokov 1337/1347 ako Rekche, Nogrekche, Rekche a. n. Kezw, z roku 1479 ako Alsorechke, z roku 1346 ako Rechke a. n. Kweches; maďarsky Recske, Sajórecske. Osada sa neskôr rozdelila na dve časti a väčšia časť sa dostala do rúk rodu Tekes v Jósvafó. Po storočí, v roku 1386, pochádzali z dediny okrem rodu Tekes aj dezertéri z rodu Szalonnai. V roku 1427 vlastnil obec Pál Szalonnai a v roku 1431 sa v prameňoch spomína Gyärgy Szalonnai. Dcéry Balázsa Recského, ktoré boli aj majiteľkami obce, predali v roku 1524 svoj šľachtický kaštieľ v obci za 100 zlatých. V roku 1572 boli majiteľmi László Csetneky a András Bekény. Začiatkom 19. storočia ho už vlastnili Bíróovci, ktorí ho tiež považovali za starobylé hniezdo. Do roku 1700 sa obec vyľudnila a po presídlení sa stala šľachtickou obcou. V roku 1828 mala 44 domov a 311 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom. V rokoch 1938-44 bola obec pripojená k Maďarsku.

Sajórecske kaštieľ.

Nespomína sa v župnej monografii, neuvádza sa v slovenskom pamiatkovom zozname a nie je pamiatkovo chránený. Je to pozoruhodné, nie je to príliš dobré! Je to budova v zlom stave. Na okraji obce na predĺženom obdĺžnikovom pôdoryse postavili v 15. storočí horizontálnu stavbu koncom 19. storočia. Najvýraznejším klinom jeho východne orientovanej fasády je plytký rizalit zakončený tympanónom spočívajúcim na štyroch stĺpoch. Kaštieľ je v súkromnom vlastníctve a dodnes je obývaný. Na prelome 19. storočia sa už majitelia zaoberali mlynárstvom, o čom svedčí bývalý mlyn na severnej strane vody Slanej, zostali len holé tehlové múry trojposchodovej budovy.

Pamiatky:

Reformovaný kostol, jednoloďová pôvodne renesančná stavba so segmentovým záverom a predstavanou vežou z roku 1682. Kostol, klasicisticky upravený, bol prestavaný v roku 1778 a koncom 19. storočia. V interiéri sa nachádza drevený maľovaný kazetový strop a empora. Kazateľnica je klasicistická z rokov 1840-1850. Priečelie je členené pilastrami, bočné fasády lizénami so segmentovo ukončenými oknami so šabránami. Veža je členená kordónovou rímsou, pilastrami a ukončená korunnou rímsou s terčíkom a barokovou helmicou.

Zdroje:
https://www.e-obce.sk/obec/riecka/2-historia.html
https://sk.wikipedia.org/wiki/Rie%C4%8Dka_(okres_Rimavsk%C3%A1_Sobota)
Tököly Gábor, Kastélyok, Kúriák, Udvarházak Gömörben II., 2004.