Riečka

História

Na území dnešnej obce Riečka bolo sídlisko z doby hallštattskej. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1282, kedy bola majetkom rodiny Bran zo Záhrebu. Jej názov je slovanského pôvodu, predtým označenie tečúcej vody. Názov obce je doložený z roku 1282 ako Rechke, z rokov 1337/1347 ako Rekche, Nogrekche, z roku 1479 ako Alsorechke, z roku 1346 ako Rechke a. n. Kweches; maďarsky Recske, Sajórecske. Osada sa neskôr rozdelila na dve časti a väčšia časť sa dostala do rúk rodu Tekes v Jósvafó. V roku 1386, pochádzali z dediny okrem rodu Tekes aj dezertéri z rodu Szalonnai. V roku 1427 vlastnil obec Pál Szalonnai a v roku 1431 sa v prameňoch spomína Gyärgy Szalonnai. Dcéry Balázsa Recského, ktoré boli aj majiteľkami obce, predali v roku 1524 svoj šľachtický kaštieľ v obci za 100 zlatých. V roku 1572 boli majiteľmi László Csetneky a András Bekény. Začiatkom 19. storočia ho už vlastnili Bíróovci, ktorí ho tiež považovali za starobylé hniezdo. Do roku 1700 sa obec vyľudnila a po presídlení sa stala šľachtickou obcou. V roku 1828 mala 44 domov a 311 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom. V rokoch 1938-44 bola obec pripojená k Maďarsku.

Sajórecske kaštieľ.

Budova je situovaná na okraji obce na predĺženom obdĺžnikovom pôdoryse, horizontálnu stavbu dokončili koncom 19. storočia. Najvýraznejším klinom jej východne orientovanej fasády je plytký rizalit zakončený tympanónom spočívajúcim na štyroch stĺpoch. Kaštieľ je v súkromnom vlastníctve. Koncom 19. storočia sa už majitelia zaoberali mlynárstvom, o čom svedčí bývalý mlyn na severnej strane, pri rieke Slaná. V súčasnosti zostali len holé tehlové múry trojposchodovej budovy.

Pamiatky:

Reformovaný kostol, jednoloďová pôvodne renesančná stavba so segmentovým záverom a predstavanou vežou z roku 1682. Kostol, klasicisticky upravený, bol prestavaný v roku 1778 a koncom 19. storočia. V interiéri sa nachádza drevený maľovaný kazetový strop a empora. Kazateľnica je klasicistická z rokov 1840-1850. Priečelie je členené pilastrami, bočné fasády lizénami so segmentovo ukončenými oknami so šabránami. Veža je členená kordónovou rímsou, pilastrami a ukončená korunnou rímsou s terčíkom a barokovou helmicou.

Zdroje:
https://www.e-obce.sk/obec/riecka/2-historia.html
https://sk.wikipedia.org/wiki/Rie%C4%8Dka_(okres_Rimavsk%C3%A1_Sobota)
Tököly Gábor, Kastélyok, Kúriák, Udvarházak Gömörben II., 2004.