Lenartovce

História

Vznik obce sa datuje v roku 1364 na území Chanavy. Názov obce je doložený z roku 1346 ako Kishamva, z roku 1423 ako Lenarthfalwa, z roku 1927 ako Linhartovce, z roku 1948 ako Lenartovce, maďarsky Lénártfalva, Lénártfalu, Sajólénártfalva.

Obec patrila Lenártfalvyovcom, ktorí tu v roku 1427 mali 8 port, od polovice 16. storočia Abaffyovcom. V roku 1566 ju spustošili Turci. Už v 16. storočí bola dedinou hanvskej šľachty. V roku 1773 mala 13 sedliakov a 2 želiarov, v rokoch 1828 mala 74 domov a 595 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom. Poľnohospodársky charakter si obec zachovala aj po roku 1918. V rokoch 1938-1944 bola obec pripojená k Maďarsku.

Pamiatky

Fodorský kaštieľ

Fodorský kaštieľ spomínaný na stránkach župnej monografie nie je zaradený v roku 1968 v redakčnom súpise pamiatok Slovenska. V konštrukcii obdĺžnikového pôdorysu sú napriek zásahom, ktoré z veľkej časti ponechali pôvodné detaily dodnes, ľahko rozpoznateľné. Kaštieľ postavili Abaffyovci. Strešná konštrukcia proporčného podkrovia, výrazný rizalit fasády korunovaný tympanónom, napriek úplnej absencii omietkovej výzdoby, prezrádza neskorobarokový kaštieľ. Vegetácia jej záhrady bola časom zničená a na časti jej územia už stoja rodinné domy. Jeho jediná zachovaná hospodárska budova, hoci je pozoruhodnou architektonickou pamiatkou, je na pokraji úplného zničenia.

•          Reformovaný kostol, jednoloďová neogotická stavba s polygonálnym záverom a predstavanou vežou, z roku 1907. Autorom projektu je architekt F. Szilvássy z Rožňavy. V interiéri sa nachádza murovaná empora s organom a neogotická kazateľnica z doby vzniku stavby. Priestor je zaklenutý neogotickou rebrovou klenbou. Fasády sú členené opornými piliermi a oknami ukončenými lomeným oblúkom. Stavbe dominuje štíhla predstavaná veža, v hornej časti na pôdoryse osemuholníka, ukončená trojuholníkovými štítmi s terčíkmi a ihlancovou helmicou.

Zdroje:
https://sk.wikipedia.org/wiki/Lenartovce
https://www.lenartovce.sk/