Lenartovce

História

Obec doložená z roku 1364 vznikla na území Chanavy asi v druhej polovici 13. storočia. Názov obce je doložený z roku 1346 ako Kishamva, z roku 1374 ako Kishanua, z roku 1379 ako Kis Hanva alias Miklosfalva, z roku 1423 ako Lenarthfalwa, z roku 1577 ako Lenarthffalwa aliter Kysabaffalwa, z roku 1920 ako Linkartovce, z roku 1927 ako Linhartovce, z roku 1948 ako Lenartovce, maďarsky Lénártfalva, Lénártfalu, Sajólénártfalva.


Obec patrila Lenártfalvyovcom, ktorí tu v roku 1427 mali 8 port, od polovice 16. storočia Abaffyovcom. V roku 1566 ju spustošili Turci. Už v 16. storočí bola dedinou hanvskej šľachty. V roku 1773 mala 13 sedliakov a 2 želiarov, v rokoch 1828 mala 74 domov a 595 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom. Poľnohospodársky charakter si obec zachovala aj po roku 1918. V rokoch 1938-1944 bola obec pripojená k Maďarsku.

Pamiatky

Fodorský kaštieľ

Fodorský kaštieľ spomínaný na stránkach župnej monografie nie je zaradený v roku 1968 v redakčnom súpise pamiatok Slovenska. Len čo sa dozvieme, že ako mnohí iní súputníci v Gemeri, ani tento nezískal pamiatkovú ochranu, začína sa v nás prebúdzať podozrenie, že môže zakrývať od dediny k dedine nejaké zámery. V konštrukcii obdĺžnikového pôdorysu sú napriek zásahom, ktoré z veľkej časti ponechali pôvodné detaily dodnes, ľahko rozpoznateľné aj v 16. storočí. okolo konca storočia kaštieľ postavili Abaffyovci. Strešná konštrukcia proporčného podkrovia, výrazný rizalit fasády korunovaný tympanónom, napriek úplnej absencii omietkovej výzdoby, prezrádza neskorobarokový kaštieľ. Vegetácia jej záhrady bola časom zničená a na časti jej územia už stoja rodinné domy. Jeho jediná zachovaná hospodárska budova, hoci je pozoruhodnou architektonickou pamiatkou, je na pokraji úplného zničenia.

•          Reformovaný kostol, jednoloďová neogotická stavba s polygonálnym záverom a predstavanou vežou, z roku 1907. Autorom projektu je architekt F. Szilvássy z Rožňavy. V interiéri sa nachádza murovaná empora s organom a neogotická kazateľnica z doby vzniku stavby. Priestor je zaklenutý neogotickou rebrovou klenbou. Fasády sú členené opornými piliermi a oknami ukončenými lomeným oblúkom. Stavbe dominuje štíhla predstavaná veža, v hornej časti na pôdoryse osemuholníka, ukončená trojuholníkovými štítmi s terčíkmi a ihlancovou helmicou.

 

Zdroje:
https://sk.wikipedia.org/wiki/Lenartovce
https://www.lenartovce.sk/