Stránska

História

Obec sa spomína od r. 1332, ale vznikla na staršom osídlení. 1773 Odolfalva, 1920 Stránske, 1927 Oldafalva, 1948 Stránska; maď. Oldalfalva. Obec patrila Zachovcom, od r. 1335 Székelyovcom, v novoveku rozličným rodinám. V roku 1556 obec spustošili Turci, r. 1682 poľské vojská a obec bola pustá do r. 1750, keď ju znovu osídlili. V r. 1773 mala 8 sedliakov a 2 želiarov. V r. 1828 tu stálo 40 domov s 280 obyvateľmi. Títo sa zaoberali poľnohospodárstvom. V r. 1938-44 bola obec pripojená k Maďarsku. V r. 1947 sa sem prisťahovali repatrianti z Maďarska.

Pamiatky

•          Klasicistická kúria, jednopodlažná stavba na pôdoryse písmena L, z prvej polovice 19. storočia. Stavba bola prestavaná v roku 1899 a v roku 1925 do súčasnej podoby v štýle art deco. Fasáda je členená kordónovou rímsou. Priečeliu dominuje polkruhový arkier členený polostĺpmi. Nad oknami arkiera sú osemuholníkové reliéfne madailóny so symbolmi remesiel.

•          Reformovaný kostol, jednoloďová neoklasicistická stavba s pravouhlým záverom, z roku 1896. Úpravami prešiel v roku 1931. Fasády kostola sú členené opornými piliermi. Veža je členená kordónovými rímsami a ukončená trojuholníkovými štítmi a ihlancovou helmicou. Nad portálom je vročenie 1896.

Zdroje:
http://www.gemernet.sk/stranska/index.php?id=19
https://sk.wikipedia.org/wiki/Str%C3%A1nska