Lenka

História

Obec Lenka sa nachádza vo východnej časti Rimavskosobotskej kotliny, pod úpätím Bodvianskej pahorkatiny, na území historického regiónu Gemer, bohatého na mnohé kultúrne pamiatky. Osada posledne menovanej obce sa spomína v roku 1232 v okrese Sajókeszi. Osada, uvádzaná v roku 1386 ako Linte, bola v držbe rodu Szentkirályovcov. Dedina bola starobylým župným hrebeňom Lenkeyov alebo inak Nenkeyovcov. Podľa údajov z roku 1486 v stredoveku obec vlastnili aj Kóródyovci. Záznam z roku 1720 uvádza, že manželka Forgona lstvána zomrela na panstve Sajólenke. Podľa šľachtického súpisu z roku 1733 obec vlastnili aj Koósovci.

Hlavnou dominantou obce je reformovaný tolerančný kostol z roku 1786. Prvá  písomná zmienka o obci sa zachovala z roku 1323 a to v podobe „zem  Nenke“. V neskorších zápisoch sa označuje aj ako Lynthe (1386), Nenyke, Nenyenke (1427),  Dolní resp. Nižní Lenky (1808),  Sajólenke (1920).  Pôvodní  obyvatelia  Lenky  patrili pod správu kráľovského hradu  Gemer. Koncom 13. stor.  boli niektorí  z nich povýšení medzi  tzv. kráľovských služobníkov (servientov). Následne si začali písať prídomok „z Lenky“ (Nenkei, Lenkey, Lenkei). Lenkeiovci zostali zemepánmi Lenky až do 19. stor. Žili tu taktiež tzv. kurialisti, t.j. zemania hospodáriaci na svojej pôde bez  poddaných.  Popri spomínaných šľachticoch tvorili  druhú  časť obyvateľstva Lenky najneskôr od 15. stor. poddaní (sedliaci a želiari). Obec patrila Szentkirályiovcom a rozvíjala sa ako poľnohospodárska zemianska obec. Začiatkom 15. storočia sa od nej odlúčila Horná Lenka. Dolná Lenka mala začiatkom 19. storočia 105 obyvateľov, v roku 1828 spolu s Hornou Lenkou mala 50 domov a 430 obyvateľov. Poľnohospodársky charakter si obec zachovala aj po roku 1918. V rokoch 1938 – 1944 bola pripojená k Maďarsku.

Pamiatky

Hrad Szilárd

Je najstaršou a najvýznamnejšou pamiatkou. Zastrešená umelou strechou, pôsobí zo severu honosne. Dvojpodlažná pôvodne baroková stavba na pôdoryse písmena T s manzardovou strechou. Jeho hlavné priečelie zvýrazňuje plytký, hrebeňovitý náprstok neukončený rizalit. Interiér je zaklenutý valenými, pruskými a kláštornými klenbami. Fasády kaštieľa sú členené lizénami a dekorované nárožným skosením, priečeliu dominuje trojuholníkový štít s tympanónom, v ktorom je umiestnený erb. Okná majú jednoduché šambrány, okno na strednej ose priečelia má dekoratívnu suprafenestru. V zadnej časti kaštieľa sa nachádza panská sýpka. V priebehu 19. storočia objekt prežil zainteresované zásahy, len jeho park prišiel o časť rodinných domov v ňom vybudovaných, objekt v minulosti slúžil aj ako kultúrny dom. 

•          Reformovaný kostol je hlavnou dominantou obce. Jednoloďová tolerančná klasicistická stavba so segmentovým záverom a predstavanou vežou z roku 1786. Kostol bol upravovaný začiatkom 20. storočia, keď bola pristavaná aj veža ukončená ihlancovou helmicou. Fasády kostola sú členené lizénami a trojdielnymi secesnými oknami.

Zdroje:
https://www.mrprislanej.eu/obce-mikroregionu/lenka/
https://sk.wikipedia.org/wiki/Lenka_(okres_Rimavsk%C3%A1_Sobota)
Tököly Gábor, Kastélyok, kúriak, udvarházak Gömörben II.