Rumince

História

Prvé zmienky o obci sú z roku 1258. Obec sa prvýkrát spomína ako Runya v roku 1323. Leží v Rimavskej kotline v širšom údolí rieky Slaná. Po roku 1427 ju vlastnili Soldosovci, ktorí tu postavili štyri zemianske kúrie. Obec susedí s obcami Chanava na juhovýchode a s Včelincami na severe. Okolie dediny tvoria lúky pastviny, orná pôda, lesy, kroviny. Patrí medzi najstaršie dediny v okolí, čo potvrdzujú aj staré písomné zmienky. Aj z historických zmienok je zrejmé, že dedina bola vždy osídlená.

Obec bola župným sídlom starobylých majetkov rodu Soldos v župe Gämär, ktoré vznikli v hontskej vetve rodu Hanva. Od neho bolo prevzaté zaužívané meno rodiny. Vlastnil osadu už v Árpádovskom období spolu s ďalšími obcami v župe. V roku 1434 ich v majetkoch potvrdil aj kráľ Žigmund. V roku 1427 bol na čele obce Tamás Soldos. Soldovci boli už v tom čase považovaní za jeden z najstarších a najmocnejších rodov v župe a mnohí ich členovia zastávali vysoké národné a župné funkcie. Z tejto historickej rodiny pochádzal aj posledný hlavný rozhodca hontskej župy Gämär-Kis Dr. Béla Runyai Soldos. V roku 1578 sa v prameni okrem Soldosovcov spomína aj Darvas. A XVII. V polovici 19. storočia prvé meno Runyai.

Pamiatky

•          Reformovaný kostol, jednoloďová pôvodne gotická stavba s polygonálnym záverom a predstavanou vežou, z 15. storočia. V roku 1521 tu vznikol samostatný cirkevný zbor. Stavba bola zásadne historizujúco prestavaná v roku 1877, keď bola pristavaná veža. Interiér je plochostropý, nachádza sa tu dvojramenná drevená empora z roku 1743. K zariadeniu patrí drevená baroková šesťsedadlová patronátna lavica z roku 1727, lavice z roku 1799 a neskorobaroková drevená kazateľnica z druhej polovice 18. storočia. Fasády kostola sú členené lizénovými rámami a polkruhovo ukončenými oknami. Veža je členená kordónovými rímsami, pilastrami a ukončená ihlancovou helmicou.

•          Kúria Šoldošovcov je najstarším rodovým hradom, ktorý stojí pri ceste prechádzajúcou obcou, v stopách jej parku. Jednopodlažná dvojtraktová neskorobaroková stavba na pôdoryse obdĺžnika z polovice 18. storočia. V interiéri sa nachádzajú miestnosti zaklenuté kláštornými klenbami. Stavbe dominuje výrazný trojosový portikus, ukončený trojuholníkovým štítom s tympanónom. Okná sú dekorované nadokennými rímsami s klenákmi. Objekt je dnes v dezolátnom stave.

Zdroje:
https://rumince.sk/o-obci/
Tököly Gábor, Kastélyok, Kúriák, Udvarházak Gömörben II.,2004.