Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na aktivitu D1 Učebne základných škôl

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu ku dňu 20.07.2022 predstavuje 395,49 Eur

V zmysle časti 1.5. Schvaľovací proces žiadosti o príspevok” výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 15 stanovený na 20.09.2022.

Miestna akčná skupina Verejno-súkromné partnerstvo oznamuje, že dňa 20.09.2022 ukončuje vyhlásenú výzvu IROP-CLLD-P840-512-001 z dôvodu vyčerpania alokácie.

Dovolenka

V období od 13.7.2022 do 31.7.2022 bude mať kancelária VSP Južný Gemer dovolenku. Prosíme, ak bude niečo súrne v tomto období, pošlite nám email: vspjuznygemer@gmail.com. Ďakujeme za pochopenie.

Máte projektový zámer? Napíšte nám..

Do 13.6.2022 bude prebiehať aktualizácia Stratégie CLLD VSP Južný Gemer v rámci prechodného obdobia a schválenej dodatočnej alokácie fin. prostriedkov. Ak máte projektový zámer, pošlite nám ho na email vspjuznygemer@gmail.com. Bližšie informácie v kancelárii VSP Južný Gemer, Riečka 57 – obecný úrad alebo na tel.číslach 0905 505 955, 0908 406 576.

Vyhodnotenie 1.kola súťaže „Najkrajšia fotografia z územia Južného Gemera“

1. miesto:
Názov fotografie: Rýdzosť Južného Gemera
Autor: Viktor Tóth
Výhra: postup do celoslovenskej súťaže + balíček ovčích výrobkov – Gemerské ovečky
2. miesto:
Názov fotografie: Májová znáška nektáru
Autor: Oskár Tóth ml.,  
Výhra: debnička jahôd – Zahradníctvo Antal
3. miesto:
Názov fotografie: Labutie jazero
Autor: Vivien Bernadett Máté
Výhra: balíček medu a výrobkov z medu priamo od včelára Oskár Tóth

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili.

Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na aktivitu A1 Podpora podnikania a inovácií

Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na aktivitu A1 Podpora podnikania a inovácií

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu ku dňu 02.06.2022 predstavuje 669 000 Eur.

V zmysle časti 1.5. Schvaľovací proces žiadosti o príspevok” výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 6 stanovený na 02.09.2022.

Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na aktivitu D1 Učebne základných škôl

 Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu ku dňu 20.05.2022 predstavuje 39 440,66 Eur

V zmysle časti 1.5. Schvaľovací proces žiadosti o príspevok” výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 14 stanovený na 20.07.2022.

Trhy regionálnych produktov

Ak budete mať cestu okolo, alebo potrebujete tip na skvelý výlet v regióne, môžete ísť podporiť našich výrobcov či remeselníkov na rôzne podujatia v širokom okolí. V rámci dotácie BBSK a v spolupráci s partnerskými MAS organizujeme trhy regionálnych produktov aj na našom území – konkrétne v Tornali. Tešíme sa na Vás.

S ú ť a ž ! „Najkrajšia fotografia z územia Južného Gemera“

Máte skvelú fotku? Fotka je z územia Južného Gemera?
Vyplň krátku prihlášku, prilož fotku a zapoj sa do súťaže o najkrajšiu fotografiu.

Odfoť krásu nášho územia v ktorom si sa narodil, vyrastal, kde žiješ či pôsobíš a pošli nám fotku. Do súťaže sa môže zapojiť naozaj každý.
Cieľom súťaže je poukázať na zaujímavostí, krásu či jedinečnosť nášho územia VSP Južného Gemera.

Každý súťažiaci môže poslať max 3 fotografie = 1 do každej z týchto  kategórií:

1. KRÁSY a bohatstvo NAŠEJ prírody, prírodné úkazy, prírodné zaujímavosti
2. NAŠE TRADÍCIE, remeslá, tradičné jedlá, kultúrne či historické pamiatky na našom území
3. NAŠI obyvatelia, ľudia a ich život v území VSP Južný Gemer, NAŠE deti, mládež a ich aktivity

Výherné fotografie z  1. kola uzávierky súťaže 31.5.2022 budú zaradené do celoslovenskej súťaže najkrajších fotografií z územia Miestnych akčných skupín. Vaše fotografie budú prezentované na výstave, na facebookovom profile a taktiež sa objavia v propagačných materiáloch na ktorých pracujeme.

Komisia vyberie po jednej fotografii z každej kategórie = 3 výhercovia budú odmenení vecnými cenami.

Technické požiadavky:

  • fotografie musia byť  v elektronickej podobe vo formáte jpg, veľkosť fotografie min. 1,5 MB
  • fotografie môžete poslať na email: vspjuznygemer@gmail.com alebo osobne/poštou na CD/USB nosiči na adresu: VSP Južný Gemer, Riečka 57, 980 45 Štrkovec.
  • vyplniť prihlášku, meno a priezvisko autora, názov fotografie, stručný opis

Územie MAS VSP Južný Gemer pokrýva mesto Tornaľa a 15 obcí: Abovce, Číž, Hubovo, Chanava, Kesovce, Kráľ, Lenartovce, Lenka, Neporadza, Riečka, Rumince, Stránska, Štrkovec, Včelince, Vlkyňa – súťažiaci sa môžu zapojiť s fotografiami len z tohto územia.

PRIHLÁŚKA do súťaže

PLAGÁT súťaže

Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na aktivitu D1 Učebne základných škôl

 Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu ku dňu 21.03.2022 predstavuje 60 000 Eur

V zmysle časti 1.5. Schvaľovací proces žiadosti o príspevok” výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 13 stanovený na 20.05.2022.

Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na aktivitu A1 Podpora podnikania a inovácií

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu ku dňu 02.03.2022 predstavuje 669 000 Eur.

V zmysle časti 1.5. Schvaľovací proces žiadosti o príspevok” výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 5 stanovený na 02.06.2022.