Financovanie prevádzkových nákladov MAS VSP Južný Gemer

Dňa 23. 6. 2018 nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na financovanie prevádzkových nákladov MAS VSP Južný Gemer.

Hlavným cieľom predkladaného projektu je dosiahnutie efektívneho napĺňania cieľov stratégie CLLD VSP Južný Gemer prostredníctvom dostatočnej prevádzkovej kapacity kancelárie MAS.

Strategický cieľ VSP Južný Gemer je „Do roku 2023 zabezpečiť, aby obyvatelia VSP dosahovali vysokú kvalitu životnej úrovne, mali dostatočný počet pracovných príležitostí a atraktívny región z pohľadu cestovného ruchu a voľnočasových aktivít s kvalitne vybudovanou infraštruktúrou.“

Špecifické ciele predkladanej žiadosti a samotnej startégie CLLD VSP Južný Gemer sú:

  • vytvorenie dostatočnej prevádzkovej kapacity MAS pre dosiahnutie úspešnej a efektívnej implementácie stratégie CLLD a naplnenie jej cieľov
  • tvorba zamestnanosti na vidieku
  • vytvorenie základnej informačnej a poradenskej jednotky pre šírenie metódy LEADER/CLLD

Prístupom zdola nahor sa dosiahne synergický účinok finančnej podpory a efektívne sa zapoja miestni obyvatelia na vidieku do rozhodovacieho procesu, t. j. do implementácie stratégie CLLD a prevádzky kancelárie MAS. Cieľom projektu je taktiež aktívne pôsobiť v území MAS a úspešne implementovať nástroj CLLD privyužití skúseností a vedomostí z  realizácie viacerých rozvojových projekotv z Programového obdobia 2007 – 2013, ako aj z práve prebiehajúceho obdobia 2014 – 2020.

Zmluva bola zverejnená dňa 22.6.2018 na stránke CRZ, bližšie informácie nájdete TU!!!