Implementácia stratégie CLLD

Dňa 21. 9. 2019 nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na Implementáciu stratégie CLLD v rámci MAS VSP Južný Gemer.

Hlavným cieľom projektu je dosiahnutie efektívneho napĺňania cieľov stratégie CLLD VSP Južný Gemer prostredníctvom špecifických cieľov 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií, 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov
medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach.

Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302051P840-511/512-28

Dátum:

Dátum zverejnenia:20.09.2019
Dátum uzavretia:16.09.2019
Dátum účinnosti:21.09.2019

Príloha:

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičová 12, 812 66 Bratislava,
IČO:00156621
Dodávateľ:Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer
Lenka 11, 980 50 Lenka
IČO:45022623
Názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302051P840-511/512-28
Číslo zmluvy:IROP-Z-302051P840-511/512-28
CRZ ID:#4217811
Posledná zmena:20.09.2019