Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj)

7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj)

801Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)Slovensko
751Záujmové združenie právnických osôbSlovensko
Oprávnená Právna forma žiadateľa

Disponibilné finančné prostriedky pre podopatrenie 7.5: 80 580.00,- 
Doba trvania výzvy je od 15.11.2021 do 9.2.2022

Aktuálny link na výzvu: www.itms2014.sk

Výzva MAS CLLD – podopatrenie 7.5
Výzva MAS CLLD – podopatrenie 7.5 GDPR verzia s podpisom

Prílohy k výzve: