Harmonogram_vyziev_2020_PPA_doplnenie7.5-–-web_001-1