Štrkovec

História

Obec leží v juhovýchodnej časti Rimavskej kotliny na nive a terase Slanej, pri sútoku s potokom Lokierty. Kataster obce zahrňuje zväčša rovina s poľnohospodárskou pôdou bez lesov. Obec sa spomína od roku 1323, ale bola vybudovaná na staroslovenskom osídlení. Názov obce je odvodený od slova štrk, ktorý tvorí geologické podlažie jej katastra a je doložený z roku 1323 ako Kwesd, z roku 1351 ako Kueches, z roku 1427 ako Koweches, z roku 1920 ako Štrkovec, maďarsky Kövecses. Turecké vojny v 16. storočí zapríčinili úbytok obyvateľstva, v roku 1551 tu žilo len 6 sedliackych rodín  a v roku 1773 7 rodín sedliakov a 6 želiarov. V roku 1828 mala obec už 38 domov a 263 obyvateľov, ktorých hlavnou obživou bolo poľnohospodárstvo.

Pamiatky

Reformovaný kostol, jednoloďová klasicistická stavba s pravouhlým záverom a predstavanou vežou z roku 1825. Kostol bol prestavaný po povodni v roku 1885 do súčasnej podoby. Interiér je zaklenutý korýtkovou klenbou. Dominantným prvkom viackrídlovej stavby je nárožná veža ukončená cibuľovou helmicou. Fasády kúrie sú členené oknami s profilovanými šambránami a nadokennými rímsami. Na ose priečelia je umiestnená atika s balustrádou.

Klasicistická stavba kaštieľa v obci Štrkovec bola postavená v 19. storočí, časom prešla rekonštrukciou. Naposledy bol kaštieľ využívaný ako škola, momentálne sa jeho priestory nevyužívajú.

Zdroje:
https://www.mrprislanej.eu/obce-mikroregionu/strkovec-kovecses/
https://www.strkovec-obec.sk/index.php?id=23