VODNÉ PLOCHY, RYBNÍKY A JAZERÁ

Morské oko Tornaľa, časť Králik

Malé jazierko s priemerom 60 m, nazývané Morské oko, na nive rieky Slaná pri Tornali (v mestskej časti Králik), bolo donedávna známe len ako potápačská lokalita. Zatopenú priepasť s hĺbkou 38 m pod hladinou jazera potápači používali na cvičné ponory. Pretože však lokalita podľa zákona o ochrane prírody a krajiny predstavuje prírodnú pamiatku – jaskyňu, starostlivosť o ňu zabezpečuje Správa slovenských jaskýň.

Vzhľadom na nestabilné geologické podložie sypanej hrádze okolo jazera bola časť oplotenia a vstupná brána vybudovaná z voľne naukladaného prírodného kameňa (vápenca) v drôtokošoch „gabión“. Vyššia časť oplotenia z čelnej časti je riešená kovovou imitáciou rákosia. Kamenný objekt vstupnej brány je vysoký 5 m s pôdorysnými rozmermi 3 x 5 m. Cez ňu sa návštevníci drevenými schodmi a bráničkou dostanú na 15 m dlhé premostenie vo forme akéhosi „móla“. Premostenie je vyhotovené z dubového dreva a je umiestnené na plavákoch. Pre plošinu bola navrhnutá dilatačná lávka, ktorá prispôsobuje svoju úroveň podľa meniacej sa hladiny jazierka. Ako zábradlie premostenia bolo použité lano ukotvené námorníckymi uzlami. Návštevníci sa týmto mostíkom dostanú do strednej časti jazierka, kde pri svetle reflektora, nainštalovaného v hĺbke 5 m, môžu nahliadnuť aj do zatopenej priepasti.

Na náučnom paneli, ktorý je umiestnený na konci mostíka, sa môžu ďalej oboznámiť so zaujímavosťami a záhadami Morského oka, ako napríklad so skamenenými ježovkami a ústricami, ktoré sa pri dne vyvetrávajú z 23 miliónov starého vápnitého prachovca, alebo s drobnými rôznonožcami, ktoré sa v určitých obdobiach premnožia na dne priepasti. Ďalšími zaujímavosťami sú umelo vysadené ryby alebo občasné záhadné zakalenie vody najmä na jar.
(Informácie čerpané zo stránky: http://www.ssj.sk/sk/clanok/33-naucna-lokalita-morske-oko).

Abovce rybník, Štrkovisko s rozlohou 10ha (vodná plocha jazera 6,3ha) bohato zarybnená kaprami, šťukami, zubáčmi aj jesetermi. Ide o umelo vytvorenú vodnú plochu po ťažbe štrku, súkromný rybník. Rybník je rozdelený na jednu menšiu a jednu väčšiu časť, sú však prepojené a ryby sa môžu presúvať aj z tých hlbších miest do plytkých. V strede rybníka nechýba poloostrov, kde majú možnosť nahadzovať na všetky smery a zákutia.
Viac informácií na stránke: https://www.rybnik-abovce.sk/kontakt/.

Rybník Číž

Vodná nádrž Číž sa začala budovať v roku 1961 na zachytávanie okolitých vlásočníc z potoka Téška. O rok na to sa však práce z finančných dôvodov zastavili. Vodná nádrž bola daná do prevádzky až v roku 1965. Slúžila ako zavlažovací zdroj pre okolité polia.
Neskôr sa začala využívať ako chovný rybník. Rybník sa dostal do obhospodarovania Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu, ktorý nádrž otvoril pre rekreačný a športový rybolov. Rybník sa naposledy spustil v roku 1987, pretože rybári si mysleli, že v ňom už nie sú ryby. Opak bol pravdou a vylovili kapitálne kapre, zubáče aj šťuky. Niektoré skončili ako trofej, pretože v tom čase ešte nebolo zaužívané púšťať trofejné ryby.
Rybník v Číži neslúži len na rybolov, ale aj na pokojné prechádzky. Obľubujú si ho aj pacienti kúpeľov či návštevníci a turisti. Pokiaľ vyhľadávate pokojnejšie prostredie a vodný svet v kúpeľoch Číž vás už omrzel, určite sa vyberte k rybníku na prechádzku. Okolie rybníka je priam „posiate“ malými cestičkami, ktoré sú udržiavané.
Rybársky revír Číž slúži rekreačnému rybolovu. Nachádza sa tu aj chata, ktorá patrí rybárskemu zväzu a prešla rekonštrukciou. Môžete si uloviť kapre, amury, šťuky, zubáče, úhory, boleny, pleskáče a karasy, samozrejme, len s rybárskym povolením. Viac informácií na : https://blog.relaxos.sk/rybarsky-revir-ciz

labute na rybníku Číž

Rybník HUBOVO

Pri obci Hubovo sa nachádza vodná plocha nádrže – rybník kaprový s rozlohou 10ha. Rybník Hubovo patrí pod Slovenský rybársky zväz Miestna organizácia Tornaľa.

Vodná plocha za obcou Štrkovec