Vodné toky v povodí Slanej – územie VSP Južný Gemer

Naším územím preteká rieka Slaná (maď. Sajó), ktorá pramení v Stolických vrchoch v nadmorskej výške 1272 m n.m.. Rieka Slaná odvodňuje južnú časť Slovenského rudohoria, časť Cerovej vrchoviny a Rimavskú kotlinu. Naším územím preteká popri mestskej časti Tornaľa – Starňa, kde priberá ľavostrannú Lapšu potom preteká poza mesto Tornaľa, kde najprv v blízkosti centra mesta priberá sprava Činču (potok, ľavostranný prítok Slanej) a v južnej časti mesta (pri miestnej časti Králik) priberá významný pravostranný prítok Turiec (169,4 m n. m.). Od tohto miesta tečie rieka Slaná obklopená ochrannými hrádzami na oboch brehoch, preteká okolo obce Včelince, kde zľava ústi Hubovský potok. Od prameňa tečie Hubovský potok najprv juhozápadným smerom, preteká obcou Hubovo a stáča sa na západ. Vstupuje do Rimavskej kotliny, preteká obcou Lenka, sprava priberá krátky prítok prameniaci južne od kóty 203,0 m a stáča sa na juh. Napája vodnú nádrž Včelince, z nej vyteká juhozápadným smerom cez rovnomennú obec a v jej blízkosti ústi v nadmorskej výške cca 166 m n. m. do Slanej. Slaná ďalej tečie okolo Ruminiec, kde priberá pravostranný prítok Kaloša.

Koryto rieky Slanej sa na strednom úseku neustále vlní a v okolí obce Štrkovec vytvára niekoľko slepých ramien. Neskôr priberá pri obci Štrkovec Konský potok zľava, ďalej tečie v blízkosti obcí Riečka a Kráľ, kde zľava priberá Neporadzský potok ( ktorý pramení neďaleko obce Neporadza, v nadmorskej výške 230 m.n.m, následne pokračuje severojužným smerom, prudko sa stáča na západ a preteká obcou Kráľ).
Následne neďaleko Aboviec priberá rieka Slaná aj Lúčku z pravej strany. Slaná preteká ešte okrajom Lenartoviec, priberá svoj najvýznamnejší prítok, Rimavu sprava, a stáča sa na východ. Opúšťa územie Slovenska (195,0 m n. m.) a ďalej tečie na území Maďarska, kde pri obci Tiszagyulaháza vteká do Tisy.

Celková dĺžka rieky Slaná je 230 km, z toho na území Slovenska 110 km. Pozdĺž toku rieky Slaná sa nachádzajú jaseňovo-brestovo-dubové lužné lesy, miestami tvrdé lužné lesy.

Zaujímavosti o rieke Slaná

Pre milovníkov vody je rieka Slaná splavná skôr v strednej časi (Brzotín – Plešivec – Tornaľa) a dolnej časti (Tornaľa – hranica – Maďarsko).
Rieka je známa aj tým, že sa  tu dňa 11. apríla 1241 uskutočnila bitka medzi vojskami uhorského kráľa Bela IV. a mongolským vojskom vedeným Chánom Batu (Batuchán).Presnejšie sa toto stretnutie uskutočnilo pri maďarskej obci Muhi, blízko prechodov cez rieku Slaná.Bitka mala za následok zdrvujúcu porážku uhorských vojsk. Mongolský vpád do Uhorska je nesprávne nazývaný aj ako tatársky. Tatári boli východomongolským kmeňom, ktorý žil v blízkosti jazera Bujr núr vo východnom Mongolsku i na území Číny.
(viac informácií na: https://www.slovensky-kras.eu/info/kam-do-prirody/rieka-slana/ a https://sk.wikipedia.org/wiki/Slan%C3%A1 )