Web stránka Verejno-súkromného partnerstva Južný Gemer

Názov projetku: WEB STRÁNKA VEREJNO-SÚKROMNÉHO PARTNERSTVA JUŽNÝ GEMER 

Číslo zmluvy: 481/2016/ODDF
Pridelená dotácia: 900 Eur

Webstránka bola vytvorená v rámci projektu „WEB STRÁNKA VEREJNO-SÚKROMNÉHO PARTNERSTVA JUŽNÝ GEMER“ spolufinancovaného Banskobystrického samosprávného kraja.