Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

Podopatrenie 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)

Oprávnená Právna forma žiadateľa:
Akciová spoločnosť (Slovensko)
Družstvo (Slovensko)
Komanditná spoločnosť (Slovensko)
Podnikateľ-fyzická osoba- nezapís.v OR-podnikajúca súčasne ako sam.hosp.roľník (Slovensko)
Podnikateľ-fyzická osoba-zapís.v OR-podnikajúca súčasne ako sam.hosp.roľník (Slovensko)
Podnikateľ-fyzická osoba-zapísaný v obchodnom registri (Slovensko)
Samostatne hospodáriaci roľník
nezapísaný v obchodnom registri (Slovensko), Samostatne hospodáriaci roľník zapísaný
v obchodnom registri (Slovensko)
Spoločnosť s ručením obmedzeným (Slovensko)

Disponibilné finančné prostriedky pre podopatrenie 4.1: 201 000,- 
Doba trvania výzvy je od 15.6.2023 do 14.8.2023

Aktuálny link na výzvu: www.itms2014.sk

Prílohy k výzve:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *