8. Výzva k predkladaniu žiadostí o udelenie značky Regionálny produkt GEMER-MALOHONT

Vážení regionálni výrobcovia, remeselníci, záujemcovia o regionálne značenie

oznamujeme Vám, že Oblastná organizácia cestovného ruchu GEMER vyhlasila novú výzvu k predkladaniu žiadostí o udelenie značky Regionálny produkt GEMER-MALOHONT. Táto iniciatíva je zameraná na podporu miestnych výrobcov a poskytovateľov služieb v regióne Gemer-Malohont, ktorí uplatňujú tradičné postupy alebo miestne a regionálne zdroje pri výrobe svojich výrobkov alebo poskytovaní služieb.

Dôležité termíny:

Obdobie predkladania žiadostí: 28.08.2023 – 29.09.2023

Cieľ výzvy:

Cieľom značky Regionálny produkt GEMER-MALOHONT je podporiť a oceniť výrobcov a poskytovateľov služieb, ktorí prispievajú k rozvoju nášho regiónu a budovaniu jeho dobrého mena. Toto sa uskutočňuje prostredníctvom šetrného využívania prírodného a kultúrneho bohatstva Gemer-Malohont.

Kategórie, pre ktoré je možné získat značku:

  • Potraviny a poľnohospodárske produkty
  • Prírodné produkty
  • Remeselné výrobky
  • Ubytovacie a/alebo stravovacie služby
  • Zážitky (doplnkové služby v cestovnom ruchu, animačné programy, vzdelávacie aktivity a pod.)
  • Tradičné podujatia

Postup pri podávaní žiadosti:

  1. Vyplňte predpísaný formulár žiadosti, ktorý nájdete na našej webovej stránke www.regiongemer.sk, www.gemer-malohont.sk alebo v kancelárii OOCR GEMER na adrese Muránska 1331/4, 050 01 Revúca.
  2. Podpíšte žiadosť o pridelenie značky v listinnej forme a priložte všetky relevantné prílohy.
  3. Žiadosť doručte poštou alebo osobne na adresu kancelárie OOCR GEMER: Muránska 1331/4, 050 01 Revúca.
  • Alternatívne môžete poslať elektronickú verziu žiadosti vo formáte .doc, .docx alebo .pdf (súbor musí byť zreteľne čitateľný) na mailovú adresu branislav.ockaik@regiongemer.sk s predmetom správy: „Regionálny produkt GEMER-MALOHONT výzva 2023“.

V prípade otázok alebo ďalších informácií môžete kontaktovať Ing. Branislava Očkaika, koordinátora regionálnej značky, na uvedenej mailovej adrese.

Pomôžeme spoločne budovať náš región Gemer-Malohont a jeho jedinečnú identitu.