Jarmok „chuť Vianoc“

Dňa 20.12.2019 sa v Tornali uskutočnilo verejné podujatie Jarmok „chuť Vianoc“, ktoré organizovalo občianske združenie Pro Tornaľa – Tornaljáért, o.z.
Ako Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer sme sa zúčastnili tohto podujatia, kde sme mali dva drevené stánky (zakúpené z dotácie BBSK) plné regionálnych produktov Gemer – Malohont. Zapojili sme sa aj do súťaže vo varení kapustnice. Propagáciu regionálnych výrobcov sme realizovali prostredníctvom prezentácie a ochutnávky rôznych výrobkov. Varili sme vianočný punč z regionálneho vína Gemerprodukt Valice, taktiež detský punč z ovocných štiav a jabĺk od výrobcu Gemerprodukt Valice. Na ochutnávku sme tiež ponúkali Muránske buchty rôznych príchutí priamo od výrobcu obec Muráň, medíky a včelie produkty od regionálnych výrobcov Oskár Tóth a MAJA – Majoros Jácint. Taktiež sme propagovali regionálnu značku Gemer-Malohont (prostredníctvom letákov obstaraných z dotácie BBSK), činnosť VSP Južný Gemer, činnosť našich členov, potenciálnych výrobcov o regionálne značenie ako napríklad miestneho výrobcu cestovín – Štefan Koncz, či dovoz domácich a regionálnych výrobkov prostredníctvom Gemerskej debničky priamo domov. Rozdávali sme rôzne propagačné materiály ako perá, letáky, pexeso pre deti o výrobcoch z regiónu Gemer – Malohont, výrobky priamo od výrobcov ako medíky, cestoviny, jablká, na ochutnávku víno, ovocné šťavy, punč, muránske buchty, chlebík, medovníčky. Veľa prítomných účastníkov jarmoku nepoznalo, čo sa u nás v regióne vyrába, ocenili ochutnávku, letáky so zoznamom a kontaktami na výrobcov ako aj chutný punč. Našou snahou bolo zlepšiť povedomie regionálnych výrobcov, poukázať na kvalitné a jedinečné výrobky a prispieť tým k podpore rozvoja regiónu.