VÝZVA: Regionálnu značku môžu získať ďalší výrobcovia

Miestna akčná skupina MALOHONT vyhlásila 28.10.2020 šiestu výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT. Žiadosti je možné predkladať najneskôr do 30.11.2020. Predložené žiadosti posúdi certifikačná komisia, ktorá rozhodne o pridelení ďalších certifikátov pre výrobky z regiónu Gemer-Malohont.

Informačné stretnutie Catching-Up Regions v Banskobystrickom samosprávnom kraji

Oznamujeme Vám, že dňa 23. júna 2020 o 14 hodine sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Tornali uskutoční informačné stretnutie zamerané na tému „Integrovaný model zdravotných a sociálnych služieb pre seniorov vo vybranom funkčnom zoskupení obcí“ organizované BBSK, na ktorom sa zúčastnia aj zástupcovia MAS.

Pozvánka a dalšie odrobnosti:
https://vspjuznygemer.sk/wp-content/uploads/2020/06/aktuality-pozv%C3%A1nka-Pozvanka-23.06.2020-Tornala_JM.pdf

Jarmok „chuť Vianoc“

Dňa 20.12.2019 sa v Tornali uskutočnilo verejné podujatie Jarmok „chuť Vianoc“, ktoré organizovalo občianske združenie Pro Tornaľa – Tornaljáért, o.z.
Ako Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer sme sa zúčastnili tohto podujatia, kde sme mali dva drevené stánky (zakúpené z dotácie BBSK) plné regionálnych produktov Gemer – Malohont. Zapojili sme sa aj do súťaže vo varení kapustnice. Propagáciu regionálnych výrobcov sme realizovali prostredníctvom prezentácie a ochutnávky rôznych výrobkov. Varili sme vianočný punč z regionálneho vína Gemerprodukt Valice, taktiež detský punč z ovocných štiav a jabĺk od výrobcu Gemerprodukt Valice. Na ochutnávku sme tiež ponúkali Muránske buchty rôznych príchutí priamo od výrobcu obec Muráň, medíky a včelie produkty od regionálnych výrobcov Oskár Tóth a MAJA – Majoros Jácint. Taktiež sme propagovali regionálnu značku Gemer-Malohont (prostredníctvom letákov obstaraných z dotácie BBSK), činnosť VSP Južný Gemer, činnosť našich členov, potenciálnych výrobcov o regionálne značenie ako napríklad miestneho výrobcu cestovín – Štefan Koncz, či dovoz domácich a regionálnych výrobkov prostredníctvom Gemerskej debničky priamo domov. Rozdávali sme rôzne propagačné materiály ako perá, letáky, pexeso pre deti o výrobcoch z regiónu Gemer – Malohont, výrobky priamo od výrobcov ako medíky, cestoviny, jablká, na ochutnávku víno, ovocné šťavy, punč, muránske buchty, chlebík, medovníčky. Veľa prítomných účastníkov jarmoku nepoznalo, čo sa u nás v regióne vyrába, ocenili ochutnávku, letáky so zoznamom a kontaktami na výrobcov ako aj chutný punč. Našou snahou bolo zlepšiť povedomie regionálnych výrobcov, poukázať na kvalitné a jedinečné výrobky a prispieť tým k podpore rozvoja regiónu.

Jarmok „chuť Vianoc“

Srdečne Vás pozývame na Jarmok „chuť Vianoc“ dňa 20.12.2019 od 14:00 na námestí v Tornali, kde v stánkoch VSP Južný Gemer chceme poukázať na pestrosť a rozmanitosť nášho územia, budete môcť ochutnať regionálne výrobky našich výrobcov z regiónu Gemer – Malohont, taktiež chceme priniesť vianočnú atmosféru v podobe medovníkov či chutného punču.

Tešíme sa na Vás!

Váš tím VSP Južný Gemer

Regionálnu značku GEMER – MALOHONT získali ďalší výrobcovia

Tradičné maslo, smotana, tvaroh, výrobky z ovčieho mlieka, ríbezľové vína, med, čučoriedky, jahody a hydina, ale aj Kyjatické hračky, vyšívané textilné výrobky, keramické obrazy či party rozšíria zoznam výrobkov so značkou regionálny produkt GEMER-MALOHONT. Rozhodla o tom vo štvrtok 11. júla v Tisovci Certifikačná komisia.

Miestna akčná skupina MALOHONT v spolupráci s ďalšími miestnymi akčnými skupinami pôsobiacimi v regióne Gemer-Malohont – VSP Južný Gemer, MAS Cerovina, Partnerstvo Muránska Planina-Čierny Hron a VSP Stredný Gemer – vyhlásila 22.05.2019 piatu výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie regionálnej značky.

Do termínu uzávierky 24.06.2019 bolo spolu prijatých 15 žiadostí, z toho 13 žiadostí od nových záujemcov a 2 žiadosti od držiteľov regionálnej značky, pričom kontrolou formálnej správnosti a úplnosti prešlo 13 z nich. Tieto žiadosti boli na základe popisu produktov, podporných dokumentov a vzoriek produktov posúdené Certifikačnou komisiou, ktorá zasadala vo štvrtok 11. júla v Tisovci a rozhodla o pridelení značky 13 žiadateľom. Do zoznamu produktov so značkou regionálny produkt GEMER-MALOHONT pribudli nasledovné produkty:

 • kyjatické hračky – Ladislav Hedvigi, Hnúšťa
 • čučoriedky – Marek Blažej, Hnúšťa
 • výkrmová hydina a očistená hydina – Ing. Ádám Gyuricky, Lenartovce
 • med – Oskár Tóth, Riečka
 • čierno ríbezľové vína – PÁDÁR s.r.o., Padarovce
 • parta – Ivana Jackuliaková, Rimavské Zalužany
 • výrobky z ovčieho mlieka – Agrofarma Dianiška s.r.o., Tisovec
 • med – Marek Dianiška, Tisovec
 • jahody – ANTAL s.r.o., Tornaľa
 • tradičné maslo, kyslá smotana, tvaroh hrudkovitý, ghi maslo – Gemermilk rs, s.r.o., Rimavská Sobota
 • ručne vyšívané textilné výrobky – Anna Agócsová, Hajnáčka
 • keramické obrazy a darčekové predmety – Tímea Csanková, Gemerské Dechtáre
 • krém s konopným olejom – Katarína Slaninová – KS PRÍRODNÉ MYDLÁ, Hrnčiarske Zalužany

Certifikáty o udelení značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT budú výrobcom odovzdané v priebehu júla.

„Novinkou, ktorá sa veľmi osvedčila, bola osobná prezentácia žiadateľov pred členmi Certifikačnej komisie, ktorí mali možnosť dozvedieť sa ďalšie doplňujúce informácie o žiadateľoch, ako aj o produktoch, s ktorými sa uchádzali o udelenie značky,“ priblížila Miroslava Vargová, manažérka MAS MALOHONT. Zároveň vyzdvihla rozbiehajúcu sa spoluprácu s miestnymi akčnými skupinami v regióne Gemer-Malohont, čo sa odrazilo nielen v celkovom počte a rôznorodosti predložených žiadostí, ale aj v rozšírení značky do ostatných častí regiónu. „Naše kapacity nepostačujú na to, aby sme oslovili výrobcov alebo boli prítomní vo všetkých častiach regiónu, preto vidíme v tejto spolupráci obrovský význam,“ uzavrela.

Dokopy je v súčasnosti certifikovaných už 38 výrokov, resp. skupín výrobkov. Okrem vyššie spomenutých je to aj ovocie, ovocné šťavy a vína, včelie produkty, zelenina, mäso a mäsové výrobky, Muránske buchty, pagáče, mlieko, osivá obilnín a strukovín. Z remeselných výrobkov sú medzi regionálnymi produktami zastúpené tkané ľanové výrobky, textilné výrobky s tradičnou výšivkou, tkané výrobky z ovčej vlny, úle pre včely, keramické výrobky, vyšívané obrazy, prírodné mydlá a šampóny, drevené rezbárske výrobky, drotárske výrobky i spoločenská hra GemerNation.

Ochranná známka, ktorou sú tieto produkty označované, je zárukou toho, že sú vyrobené v regióne Gemer-Malohont a okrem toho spĺňajú aj ďalšie kritériá, ktoré sú posudzované v procese hodnotenia každé 2 roky:

 • pochádzajú od miestneho výrobcu
 • uprednostňuje sa využívanie tradičných postupov alebo miestnych zdrojov
 • obsahujú určitý podiel ručnej práce
 • sú jedinečné vo vzťahu k regiónu

Hlavným cieľom regionálneho značenia je pomôcť miestnym živnostníkom, remeselníkom a malým firmám s propagáciou miestnych výrobkov, a tým podporiť rozvoj regiónu a prispieť k jeho propagácii ako celku.

Ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o udelenie regionálnej značky je naplánované na budúci rok, dovtedy je v pláne rozšíriť regionálne značenie aj na ubytovacie a stravovacie služby či zážitky v regióne Gemer-Malohont.

Kontakty na všetkých výrobcov, fotografie, informácie o produktoch a predajné miesta nájdete na web stránke www.gemer-malohont.sk v časti Katalóg produktov.

Ing. Miroslava Vargová, manažérka MAS MALOHONT

Regionálnu značku môžu získať ďalší výrobcovia

Miestna akčná skupina MALOHONT vyhlásila 22.05.2019 piatu výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT. Žiadosti je možné predkladať najneskôr do 24.06.2019. Predložené žiadosti posúdi certifikačná komisia, ktorá rozhodne o pridelení ďalších certifikátov pre výrobky z regiónu Gemer-Malohont.

Viac o výzve sa môžete dozvedieť TU!

Oznámenie o predĺžení termínu na podanie žiadostí v rámci výzvy č. 01-OÚ Rimavská Sobota-2018

Okresný úrad v Rimavskej Sobote predlžuje termín na predkladanie projektov financovanych alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku v rámci výzvy č. 01/OU Rimavská Sobota/2018 do 17.09.2018.

Oznámenie nájdete tu:
https://www.minv.sk/?regionalny-rozvoj-okresu-rimavska-sobota&subor=306931

Aktualizovaná výzva je zverejnená tu:
https://www.minv.sk/?regionalny-rozvoj-okresu-rimavska-sobota