Informačné stretnutie Catching-Up Regions v Banskobystrickom samosprávnom kraji

Oznamujeme Vám, že dňa 23. júna 2020 o 14 hodine sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Tornali uskutoční informačné stretnutie zamerané na tému „Integrovaný model zdravotných a sociálnych služieb pre seniorov vo vybranom funkčnom zoskupení obcí“ organizované BBSK, na ktorom sa zúčastnia aj zástupcovia MAS.

Pozvánka a dalšie odrobnosti:
https://vspjuznygemer.sk/wp-content/uploads/2020/06/aktuality-pozv%C3%A1nka-Pozvanka-23.06.2020-Tornala_JM.pdf