Výzva na určenie PHZ – propagačné materiály

VSP Južný Gemer vyhlasuje výzvu na PHZ týkajúca sa návrhu a tlače propagačných letákov o území Južného Gemera a aj o VSP Južný Gemer. Výzva obsahuje naše požiadavky, je možné k tomu doložiť aj vlastný materiál resp. detailnejší popis služieb. Prosím Vás v priloženom dokumente uvádzajte svoju cenu služieb a potvrďte skutočnosť s vlastnoručným podpisom, ak máte povinnosť používať pečiatku tak ju použite. V prílohe sa náchadza tlačivo na určenie PHZ.