O regionálnu značku sa môžu uchádzať ďalší záujemcovia

O regionálnu značku sa môžu uchádzať ďalší záujemcovia Miestna akčná skupina MALOHONT vyhlásila 25.05.2018 štvrtú výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT. Žiadosti je možné predkladať v kancelárii MAS MALOHONT najneskôr do 29.06.2018.

Viac tu: https://www.vsp-juzny-gemer.sk/produkty/