Oznámenie o predĺžení termínu na podanie žiadostí v rámci výzvy č. 01-OÚ Rimavská Sobota-2018

Okresný úrad v Rimavskej Sobote predlžuje termín na predkladanie projektov financovanych alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku v rámci výzvy č. 01/OU Rimavská Sobota/2018 do 17.09.2018.

Oznámenie nájdete tu:
https://www.minv.sk/?regionalny-rozvoj-okresu-rimavska-sobota&subor=306931

Aktualizovaná výzva je zverejnená tu:
https://www.minv.sk/?regionalny-rozvoj-okresu-rimavska-sobota